dalších 50 milionů na výstavbu plnicích stanic lng | Doprava | autoweek.cz

Dalších 50 milionů na výstavbu plnicích stanic LNG

Dalších 50 milionů na výstavbu plnicích stanic LNG

07.10.2019 | | Doprava

Ministerstvo dopravy poskytne dalších 50 milionů z Operačního programu Doprava na výstavbu plnicích stanic LNG.
Ministerstvo dopravy podpoří z Operačního programu doprava (OPD) výstavbu plnicích stanic na zkapalněný zemní plyn (LNG). Za tímto účelem je z evropských prostředků vyčleněno 50 miliónů korun v rámci podpory infrastruktury pro alternativní paliva.
 
„Zájem o tuto problematiku předčil naše očekávání, proto jsme se rozhodli vyhlásit ještě jednu výzvu v rámci OPD. Národní akční plán čisté mobility, který byl schválen vládou v listopadu 2015, hovoří o počtu 5 LNG plnicích stanic v roce 2025. S přispěním dotačního programu bude tento cíl nejen dosažen, ale i překročen,“ uvedl ministr dopravy Vladimír Kremlík.
 
Konečný termín pro předložení žádostí je 14. leden 2020. O dotaci se mohou ucházet žadatelé, kteří provozují ekonomickou činnost v oblastech: rozvod plynných paliv prostřednictvím sítí, obchod s plynem nebo maloobchod s pohonnými hmotami ve specializovaných prodejnách a kteří předloží projekt na vybudování LNG plnicích stanic na území České republiky. Rozsah projektu závisí zcela na uvážení žadatele. Maximální míra podpory ze způsobilých výdajů může v této výzvě dosáhnout až 60 %. Předložené žádosti o dotaci budou hodnoceny zejména z hlediska hospodárnosti, připravenosti a relevance projektu.
 
První výzva na podporu výstavby LNG plnicích stanic byla vyhlášena v dubnu 2018. Podpořeny byly dvě žádosti, v rámci nichž by mělo na území ČR vzniknout 13 LNG stanic do roku 2022.
 
Vedle plnicích stanic na zemní plyn (CNG a LNG) Ministerstvo dopravy podporuje také výstavbu plnicích stanic na vodík. Celkem má Ministerstvo dopravy na dotační program pro podporu infrastruktury pro alternativní paliva v rámci OPD vyčleněno 1,2 miliardy korun.