dpp sází na naftu | Doprava | autoweek.cz

DPP sází na naftu

DPP sází na naftu

27.09.2017 | Rybecký Vladimír | Doprava

Dopravní podnik hl. m. Prahy (DPP) modernizuje vozový park - koupí celkem 200 nových autobusů české výroby od společnosti SOR Libchavy. Do pražských ulic vyjedou výhradně autobusy se vznětovými motory spalujícími naftu. O alternativní pohony Praha nemá zájem, dokonce tvrdí, že jsou emise jejich motorů srovnatelné s pohonem na CNG.
Dopravní podnik hl. m. Prahy (DPP) podepsal smlouvy s vítězem výběrových řízení na nové autobusy, a to se společností SOR Libchavy. Do pěti let by tak měl od českého dodavatele obdržet 150 nízkopodlažních kloubových autobusů a 50 standardních (částečně nízkopodlažních) autobusů.
 
Termín dodávky a počty těchto vysoutěžených autobusů budou přesně stanoveny až po jednání s dodavatelem. Dodávky a počty autobusů v dalších letech budou záležet na aktuální potřebě a finančních prostředcích s tím, že smlouvy jsou uzavřeny na pětileté období.
 
Za jeden nízkopodlažní kloubový autobus činí náklady 7,1 milionů korun, za standardní (částečně nízkopodlažní) autobus 4,3 milionů korun. Celkem by měl DPP za tyto nové autobusy vynaložit částku přesahující 1,2 miliardy korun. Touto investicí v podobě 200 nových autobusů zajistí DPP potřebné snížení průměrného stáří vozového parku.
 
„Naše městská hromadná doprava patří k těm nejlepším na světě, a pokud chceme tu kvalitu udržet, musíme nutně investovat i do obnovy vozového parku. Jsem ráda, že se tímto způsobem opět o něco zvedne komfort cestujících,“ uvedla Adriana Krnáčová, primátorka hl. m. Prahy.
 
„Jde o významnou investici do obnovy vozového parku. Do budoucna chceme maximálně preferovat kolejovou dopravu a stavět nové tramvajové trati. Bez autobusů se ale pražská veřejná doprava ještě dlouho neobejde. Proto je nutné vozový park modernizovat. Cílem je, abychom se ze současného průměrného stáří devět let dostali na ideální úroveň 7,5 roku,“ řekl Petr Dolínek,  náměstek primátorky pro dopravu, sport a volný čas.
 
„Uzavřením těchto dvou smluv plníme investiční plán DPP. Celková obnova vozového parku autobusů má pozitivní vliv do snižování provozních nákladů společnosti, což je primární úkol managementu DPP. Sekundárně jsem rád, že budeme zvyšovat standard kvality poskytovaných služeb našim cestujícím,“ řekl Martin Gillar, předseda představenstva a generální ředitel DPP.
 
V rámci výběrového řízení byla významným kritériem také spotřeba nafty, tudíž by nové vozy měly šetřit i provozní náklady. Nové vozy plní aktuálně nejpřísnější emisní limit EURO 6 a z hlediska emisí jsou prakticky srovnatelné s autobusy na CNG (to je samozřejmě naprostý nesmysl, autobusy na CNG neprodukují žádné pevné částice a mají o třetinu nižší hodnoty jiných emisí - pozn. autoweek.cz). Všechny autobusy budou vybaveny celovozovou kompresorovou klimatizací, kterou ocení pasažéři obzvlášť v letních měsících. Za zmínku stojí rovněž automatický hasicí systém v prostoru motoru, jenž by měl zvýšit bezpečnost dopravy. Autobusy disponují mj. couvacími kamerami, kloubové autobusy navíc i kamerami pro sledování obou boků zadní části vozidla.
 
Mezi klady nových vozidel dále patří: kamerový systém se záznamem (interiér vozidla, čelní nehodová kamera), a to v souladu s podanou registrací k ÚOOÚ. Novinkou je systém automatického počítání cestujících. V kloubových autobusech bude možné současně přepravovat dva invalidní vozíky. Ve standardních autobusech (vozech pro příměstské linky) bude nainstalováno zařízení pro prodej jízdenek s akceptací bezkontaktních karet.
 
DPP bude dále pokračovat v krocích ke zlepšení vozového parku pražské MHD. V současné době probíhá výběrové řízení na standardní nízkopodlažní autobusy v počtu 300 ks. DPP má aktuálně v evidenčním stavu 1177 autobusů (k datu 31. 8. 2017).
 
Informace o smlouvě
- záruční doba každého autobusu činí 5 let
- záruka na dosažení deklarované životnosti autobusu: v délce 12 let
- záruční doba na dodaný hardware a software pro diagnostiku závad, dodané testovací sestavy OIS a dodané servisní vybavení: v délce 36 měsíců
- záruka na dodané náhradní díly po dobu trvání záruky za jakost autobusu: v délce 24 měsíců
- případný výskyt hromadných vad je uplatnitelný do 36 měsíců od protokolárního  převzetí autobusu, alespoň u 3 autobusů z příslušné dodávky.