drahý experiment | Doprava | autoweek.cz

Drahý experiment

Drahý experiment

31.05.2017 | | Doprava

Kraje po vlně stávek řidičů, požadujících zvýšení platů, chtějí provozovat autodopravu místo soukromých dopravců.
Ústecký kraj schválil založení vlastního autobusového dopravce. Místo profesionálních autodopravců s čtvrtstoletím zkušeností chce nyní kraj sám zajišťovat dopravní obslužnost. Děje se tak po vlně stávek řidičů, která vyústila v navýšení jejich platů.
 
Ústecký kraj nyní tvrdí, že dopravu zajistí sám a levněji, a to bez jakýchkoliv zkušeností, bez dopravní techniky i bez personálního zabezpečení. Je ovšem velmi troufalé tvrdit, že státní správa dokáže nakoupit stovky autobusů levněji než soukromý dopravce a dokonce s menšími náklady zajistit komplexní službu dopravní obslužnosti po silnici. Kvůli tomuto socialistickému dopravnímu experimentu je velmi pravděpodobné, že Ústecký kraj se jako první dočká podstatně hůře fungující autobusové dopravy, zato o dost dražší.

Martin Felix
Sdružení automobilových dopravců
ČESMAD BOHEMIA