dovoz a vývoz ojetých osobních automobilů v čr | Statistiky | autoweek.cz

Dovoz a vývoz ojetých osobních automobilů v ČR

Dovoz a vývoz ojetých osobních automobilů v ČR

15.08.2012 | Rybecký Vladimír | Aktuality

 

Za sedm měsíců bylo z ČR vyvezeno 14 517 ojetých osobních aut a 2465 lehkých užitkových vozidel LUV. Z toho bylo celkem 38,93 % vyvezeno do 31 dnů po první registraci v ČR, což v porovnání s prvními registracemi nových vozů to představuje 5,9 %.

 

Nejvyšší vývoz ojetých osobních automobilů byl podchycen u značky Ford (2662 ks), dále  Škoda (2143 ks), Volkswagen (1470 ks), Nissan (1382 ks), Kia (822 ks) a Audi (735 ks). Vývoz ojetých osobních a malých užitkových automobilů od roku 2008 meziročně roste.

Nutno však uvést, že 16 982 z ČR exportovaných osobních a malých užitkových vozidel jsou vozidla poprvé zaregistrovaná v ČR jako nová i ojetá z dovozu. Podíl nových vozidel nelze exaktně vyhodnotit. Určitým, avšak pouze pomocným, kritériem může být podíl vozidel vyvezených do 31 dnů po první registraci v ČR. I zde ale mohou figurovat i ojetá vozidla z dovozu. Jako druhý možný parametr se nabízí rok výroby vozidla.

Z těchto pohledů pak vychází, že:

- osobních a malých užitkových automobilů roku výroby 2012 bylo z ČR za červen a červenec 2012 vyvezeno 2117 kusů, zatímco nově bylo za stejné období poprvé zaregistrováno 31 062 nových osobních a malých užitkových automobilů. Poměr obou čísel představuje 6,8 %, jenže ne všechna nově registrovaná nová vozidla měla rok výroby 2012. 

- z celkově za sedm měsíců roku 2012 vyvezených 16 982 osobních a malých užitkových automobilů bylo 6611 kusů, to je 38,93 %, vyvezeno do 31 dnů po první registraci v ČR

První registrace není možno zaměňovat s prodejem vozidel, neboť v ČR jsou registrována i nová vozidla zakoupená v zahraničí a dovezená do ČR. Nelze tedy zjednodušeně uvádět, že "16 982 aut si Češi letos nekoupili", jak napsaly Lidové noviny v článku Velký podvod dovozců aut.

Z uvedeného počtu vozidel tvoří totiž přes 60 % vývoz starších ojetých vozidel. Na druhé straně se také do ČR se dovážejí i ojetá vozidla ve stáří do tří let - za leden až červenec bylo do ČR dovezeno celkem 70 546 ojetých osobních a malých užitkových automobilů a z tohoto počtu bylo 6675 kusů (9,46 %) ve věku do tří let.

Celkově bylo za sedm měsíců roku 2012 poprvé registrováno 105 391 nových osobních automobilů a 6423 lehkých užitkových vozidel. Pokud bychom výše uvedených 6611 osobních a lehkých užitkových vozidel braly všechny jako reexport, šlo by o podíl 5,9 %.

Kouzlení s čísly je v prodejních statistikách běžné všude na světě. Vzhledem k tomu, jak se systematicky zkreslují prodejní statistiky třeba v Německu, není uvedený poměr nijak mimořádný. Pravdou ale je, že také u nás se používají i jiné metody jak upravit prodejní výsledky, včetně registrací vozidel samotnými prodejci.

 

  • Dovoz a vývoz ojetých osobních automobilů v ČR
  • Dovoz a vývoz ojetých osobních automobilů v ČR