konference o silničním balíčku | Doprava | autoweek.cz

Konference o Silničním balíčku

Konference o Silničním balíčku

23.06.2017 | | Doprava

Informace Sdružení ČESMAD Bohemia.
V pražském hotelu Clarion proběhla konference o Silničním balíčku organizovaná Sdružením ČESMAD Bohemia za účasti ministra dopravy Dana Ťoka, místopředsedy Evropského parlamentu Pavla Teličky a zástupce generálního delegáta IRU v Bruselu Jana Němce.
 
Návrh sady legislativních úprav evropských pravidel, představený Evropskou komisí, zásadně komplikuje fungování mezinárodní dopravy nákladní i autobusové. Pokud řidič v cizí zemi stráví více než tři dny v měsíci, přičemž za den se považuje pobyt delší než šest hodin, pak se na něj budou vztahovat všechny pracovně právní i mzdové požadavky platné v dané zemi doprovázené zničující administrativní zátěží. Zcela zakázán má být také výkon týdenního odpočinku v kabině vozidla. To je ale v praxi absolutně nerealizovatelné.
 
Silniční balíček tak v současné podobě podporuje ochranářské kroky bohatších států EU, které se snaží ze svých trhů vytlačit východoevropské silniční dopravce. V této podobě je nejen pro české dopravce nepřijatelný, k nutnosti jeho úprav se vyslovili i přítomní političtí reprezentanti České republiky.
 
Ministr dopravy Dan Ťok konstatoval: „Česká republika se na Radě ministrů dopravy v Lucemburku připojila k prohlášení států střední a východní Evropy (Bulharsko, Maďarsko, Lotyšsko, Litva, Polsko, Rumunsko, Slovensko). Společně jsme se postavili proti tomu, aby se v dopravě uplatňovala směrnice o vysílání pracovníků, a tedy aby se na dopravce vztahovaly stejné podmínky jako v jiných odvětvích. Omezení pohybu těchto pracovníků by mohlo vést k narušení společného vnitřního trhu a zároveň bude mít dopady na malé a střední podniky. Některé budou nuceny svoji činnost ukončit, a některé budou nuceny přejít do šedé zóny podnikání a stanou se OSVČ a budou obcházet Komisí navržené drakonické předpisy. Věřme, že naši zástupci v Radě EU budou schopni zabránit přijetí opatření, která by poškodila dopravce z České republiky.“
 
Balíček putuje do Evropského parlamentu a zde se odehraje hlavní souboj o jeho konečnou podobu.
 
Své si k němu jistě řekne i jeho místopředseda Pavel Telička: „Prezentovaný balíček je komplexní a v mnohém přesvědčivý. Nicméně musí se ještě vyhodnotit jeho vyváženost. Návrh lze přirovnat k narozenému dítěti, u něhož musíme teprve zjistit, jestli má stejně vyvinuté nohy a ruce a zda má v pořádku mozek, nebo může v budoucnu kulhat. Je nutné, aby balíček fungoval ve všech svých dimenzích. Tím přispěje k budování jednotného trhu. Jednotný trh je páteří Evropské unie, a proto musí být funkční. Velmi často se setkáváme s tím, že přibývá národních opatření jednotlivých států, což přispívá k roztříštěnosti jednotného trhu s negativními dopady na české podniky. Z tohoto důvodu musí být balíček schválen ještě do konce tohoto mandátu."
 
Účastníci konference vyjádřili své obavy o budoucnost svého podnikání, kterému se někteří z nich věnují už 27 let. První viceprezident ČESMAD Bohemia Josef Melzer uvedl: „Už nemůžeme mluvit o společném trhu a volném pohybu služeb. Vůbec zde nejde o řidiče, pouze o politiku v západních zemích a o byznys, návrh komise je v tomto velmi pokrytecký!“

Martin Felix, ČESMAD Bohemia