na pracovním trhu chybí 12 tisíc řidičů | Užitkové vozy | autoweek.cz

Na pracovním trhu chybí 12 tisíc řidičů

Na pracovním trhu chybí 12 tisíc řidičů

18.12.2017 | | Užitkové vozy

Moderní doprava je jedním z pilířů rychle rostoucí ekonomiky. Nízká nezaměstnanost a z toho pramenící nedostatek kvalifikovaných pracovníků, se však ostře promítá i do segmentu dopravy. 
Generální ředitel společnosti ICOM transport Zdeněk Kratochvíl odhaduje, že jen jeho společnost aktuálně potřebuje 300 nových řidičů, a to 200 řidičů autobusů a 100 řidičů kamionů.
 
Na vině je nízká nezaměstnanost
„Nezaměstnanost je nyní rekordně nízká - činí jen 3,8 %. Před rokem touto dobou byla 5,2 %. Díky rychle rostoucí ekonomice máme nejnižší nezaměstnanost v EU. Na jedno volné pracovní místo připadá v současné době jen 1,4 uchazeče. To je nový rekord. Průměr za posledních deset let přitom činí 9,3 uchazeče. Situace je dlouhodobě neudržitelná. Nedostatek lidí brzdí ekonomiku. Před poslední krizí jsme se dostali na 1,96 uchazeče o jedno místo a už jsme si mysleli, že nemůže být situace na trhu práce napnutější, protože si už zaměstnavatelé nemohli vybírat zaměstnance a museli brát každého. Teď je to pro firmy ještě horší. Nedostatek lidí pochopitelně vede k růstu ceny práce. V roce 2018 asi zažijeme rekordní nárůst mezd. Česká republika tím bude méně konkurenceschopná,“ komentuje vývoj na trhu práce ekonom Vladimír Pikora.
 
Nízká nezaměstnanost a nedostatek volných pracovníků na trhu práce jsou však jen jedním z důvodů, proč se dopravní společnosti, jako je právě ICOM transport, potýkají s nedostatkem pracovníků na řidičské profese. Druhou stranou mince je totiž i mylně zažitá nízká prestiž řidičského povolání.
 
„Osobně považuji za chybu, že se u řidičské profese obecně stále nedaří dosáhnout takové prestiže, jakou by si tento obor zasloužil. Přitom doprava zboží a lidí je stále zcela klíčovou složkou ekonomiky. Abyste si mohli v samoobsluze koupit rohlík, musí jej někdo z pekárny přivézt do obchodu, do pekárny je zase potřeba dovézt mouku atd. Zkrátka, každý výrobek se v průběhu výroby dostane do kontaktu s nákladním prostorem kamionu, a to dokonce několikrát. Ať si vezmete jakýkoli produkt nebo službu, zjistíte, že vše je závislé na dopravě. V případě nefungující dopravy by se zastavila ekonomika státu. V naší dopravní společnosti se proto snažíme poskytovat řidičům kvalitní zázemí a odpovídající platové ohodnocení, abychom vnímání této profese dokázali pozvednout,“ vysvětluje Zdeněk Kratochvíl, generální ředitel společnosti ICOM transport.
 
Jeho společnost aktuálně zaměstnává 1800 zaměstnanců, z toho 1350 řidičů nákladní a autobusové dopravy. Ačkoli se tato čísla mohou jevit jako vysoká, faktem zůstává, že ICOMu aktuálně chybí 300 řidičů a 20 automechaniků. Důvod je nasnadě: zmiňovaná nízká nezaměstnanost v kombinaci se štědře nastaveným sociálním systémem způsobuje, že lidé nejsou motivovaní vyhledávat a přijímat pracovní nabídky.
 
Praktický dopad na firmy
Nedostatek řidičů má samozřejmě vliv i na ekonomiku samotných dopravních společností. Nejedná se jen o nevyužitý potenciál, ale o náklady, které souvisejí s nevyužíváním hmotného majetku.
 
„Například odstávka vozidel, která nikdo nevyužívá, znamená pro společnosti ztrátu na jejich hodnotě. Nejsou také využívány kapacity opravářských dílen, myčky vozidel apod. Vybudované, ale nevyužité kapacity takovýchto prostor zdražují dopravní výkony a tím snižují konkurenceschopnost. Toto samozřejmě platí i pro SW, HD, nemovitosti i vše ostatní, co je určené k zajištění fungování společnosti,“ uvádí dále Kratochvíl.
 
Řešení ze zahraničí i růst mezd
Nedostatek řidičů v nákladní a autobusové dopravě přitom netrápí jen společnost ICOM, ale i další aktéry českého dopravního trhu. Odhady hovoří o tom, že v celé České republice v tuto chvíli chybí asi 12 000 řidičů autobusové nebo kamionové dopravy.
 
„My jsme se pokusili najít řešení tohoto problému v zahraničí. Konkrétně na Ukrajině, kde jsme s možností spolupráce oslovili pět desítek profesionálních řidičů, kteří se po čase stali našimi zaměstnanci. Dnes jezdí v našich řadách a kromě toho patří mezi nejlépe hodnocené řidiče v rámci našeho interního hodnocení. Je to samozřejmě řešení, které nemůže samo o sobě zcela pokrýt naše reálné potřeby, ale i tak se nám tato praxe osvědčila,“ pokračuje Kratochvíl.
 
Kromě dovozu pracovní síly ze zahraničí je samozřejmě nástrojem i pravidelné navyšování mezd a široká škála firemních benefitů. „V době nízké nezaměstnanosti, malé ochoty lidí pracovat a obecně nepružného trhu práce, ovšem často nemusí stačit ani tyto kroky,“ uzavírá Zdeněk Kratochvíl.