nehodovost kamionů: mediální štvanice vs. realita | Doprava | autoweek.cz

Nehodovost kamionů: mediální štvanice vs. realita

Nehodovost kamionů: mediální štvanice vs. realita

28.03.2019 | | Doprava

TZ Sdružení automobilových dopravců ČESMAD Bohemia věnovaná nehodovosti kamionů.
V posledních měsících se na sociálních sítích objevují videa vážných přestupků řidičů kamionů, která jsou následně šířena a komentována takřka všemi zpravodajskými medii. Je evidentní, že se jedná o velmi nebezpečné manévry, které jen díky duchapřítomnosti ostatních řidičů neskončily nehodou.
 
Je možné, že zveřejnění těchto videí vyvolá v budoucnosti u dalších potencionálních hříšníků větší obezřetnost. Nicméně již nyní je jisté, že nekorektní zasazení těchto událostí do kontextu nehodovosti značně ohýbá realitu.
Statistické údaje policejního prezidia o nehodovosti za roky 2018 a 2017 totiž poskytují o kamionové dopravě zcela opačný obraz. Oproti roku 2017 vloni celková nehodovost na českých silnicích vzrostla a dokonce stoupl počet obětí nehod o 63 osob. V kategorii nákladních vozidel s přívěsem a nákladních vozidel s návěsem, což jsou bezesporu právě kritizované kamiony, ovšem počet obětí v jimi zaviněných nehodách klesl z 31 na 16, tedy téměř o polovinu. Celkově tak činí tragické nehody, jejichž viníky jsou řidiči kamionů, pouhých 2,6 %. Řidiči kamionů jsou tedy naopak skupinou, která šla razantně proti negativnímu trendu vyšší nehodovosti.

Generální tajemník Sdružení automobilových dopravců ČESMAD Bohemia Vojtěch Hromíř tuto situaci komentuje slovy: „Je nepochybné, že i řidiči kamionů musí zapracovat na dalším zvýšení bezpečnosti a mnozí mají své rezervy. Také neočekávám potlesk za to, že počet usmrcených osob v důsledku nehod zaviněných řidiči kamionů poklesl téměř o polovinu a činí tak necelá 3 %. Na druhou stranu považuji za nepřijatelné, že média tuto skutečnost ignorují a pomocí několika excesů zachycených na kamery předkládají veřejnosti neobjektivní obraz silniční nákladní dopravy. Hází do jednoho pytle ony výtečníky s drtivou většinou ukázněných řidičů kamionů a mohou tím přispět k dalšímu prohloubení nedostatku řidičů, který ohrožuje prosperitu tohoto oboru.“