neodkládejme nový tendr s rozumnějším zadáním | Doprava | autoweek.cz

Neodkládejme nový tendr s rozumnějším zadáním

Neodkládejme nový tendr s rozumnějším zadáním

15.05.2018 | | Doprava

Tisková zpráva Sdružení automobilových dopravců ČESMAD Bohemia týkající se nepovedeného tendru na mýto.

Přestože vítěz tendru na nového provozovatele mýtného systému je znám již déle než měsíc, do podpisu smlouvy o jeho vybudování je, zdá se, ještě velmi daleko. Podle vyjádření ředitele Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže Petra Rafaje to nyní vypadá minimálně na další čtyři měsíce, což ale rozhodně nemusí být termín konečný.
 
Důvodem rozhodnutí antimonopolního úřadu pro zrušení tendru nejsou pouze administrativní pochybení, ale i pochybnosti kolem požadavku na rozšíření zpoplatněných úseků. Zrušený tendr pracoval s přibližnou délkou okolo 900 km, jejíž ekonomický přínos odmítly i závěry vlastních analýz Ministerstva dopravy a jeho poradních firem. Zásadní nesouhlas s navrhovaným rozšířením vyslovovali prakticky všichni zúčastnění - Svaz měst a obcí a Asociace krajů má obavy o přetížení objízdných komunikací, Svaz průmyslu a dopravy, Hospodářská komora společně se zástupci autodopravců kritizují nehospodárnost a zvýšenou ekonomickou zátěž regionálního podnikání a potažmo spotřebitelů bez přínosu pro financování infrastruktury.
 
ČESMAD Bohemia vyzývá k ukončení přetahované o nepovedený tendr a urychlenému vypsání nového výběrového řízení na současný rozsah zpoplatněné sítě. Nejlepší cestou je korektní soutěž na nového provozovatele stávajícího plně funkčního systému bez nutnosti nákladně budovat systém nový a znovu se potýkat s jeho porodními bolestmi. Ty bohužel provázely spouštění všech nových mýtných systémů a přinesly dopravcům a často i státu mnoho komplikací.
 
Martin Felix, ČESMAD Bohemia