nové nadnárodní uskupení v rámci skupiny gefco | Doprava | autoweek.cz

Nové nadnárodní uskupení v rámci Skupiny GEFCO

Nové nadnárodní uskupení v rámci Skupiny GEFCO

15.12.2020 | | Doprava

GEFCO formuje nový strategický geo-region Česko-Slovensko-Maďarsko.
Společnost GEFCO, světový lídr v oblasti multimodálních řešení dodavatelských řetězců a přední evropský poskytovatel logistiky pro automobilový průmysl, formuje nový strategický klastr. Tři roky po vytvoření geo-regionu Česko-Slovensko rozšiřuje opět GEFCO nadnárodní celky. Ke stávajícímu uskupení Česko-Slovensko přibude od 1. prosince 2020 nově Maďarsko. Vedení nového celku přebírá Aleksander Raczynski, dosavadní generální ředitel GEFCO Česká republika a Slovensko.
 
„Propojení českého a slovenského vedení a vytvoření strategie pro jeden nadnárodní celek se nám osvědčilo, a proto jsme nyní přistoupili k připojení dalšího trhu,“ uvádí generální ředitel nového klastru Aleksander Raczynski.
 
Zatímco propojení české a slovenské pobočky bylo logické i z pohledu společné historie obou zemí, jejich téměř totožné obchodní kultury a pozice na lokálních trzích, Maďarsko do uskupení přichází jako nejmladší a nejmenší pobočka s užším portfoliem aktuálně nabízených služeb.
 
„Hlavním důvodem pro připojení Maďarska je vysoký podíl spolupráce s klienty na nadnárodní bázi na všech třech trzích. Ti budou mít nyní, v rámci celého geo-regionu k dispozici unifikované služby, a především také jednu kontaktní osobu zaštiťující kompletní servis v celém klastru,“ popisuje benefity pro stávající zákazníky Aleksander Raczynski.
 
Cílem nového nadnárodního celku je, kromě sdílení know-how a šíře portfolia poskytovaných služeb na všech třech trzích, také posílení pozice celku v mezinárodních tendrech a zvýšení nákupní síly, což se promítne do zvýšení konkurenceschopnosti jednotlivých logistických řešení našich klientů.
 
Replikace služeb na maďarský trh
Díky klastru budou v následujících měsících na maďarském trhu představeny nové služby. „Tato pobočka je nejmladší, GEFCO zde funguje teprve deset let a specializuje se primárně na služby pozemní přepravy a skladové logistiky. Zároveň jde ale o trh s velkým potenciálem a dosud nevyužitými příležitostmi, na který plánujeme v krátkém časovém horizontu replikovat naše komplexní know-how a posílit tak naši pozici v Maďarsku,“ říká Aleksander Raczynski.
 
Efektivní vedení nadnárodního celku
Rozšířený klastr, který čítá celkem 1500 logistických profesionálů, bude v dobrých rukou. Aleksander Raczynski, který doposud řídil aktivity v České republice i na Slovensku, má zkušenosti i s rozvojem aktivit na dalších evropských trzích. Podílel se také na úspěšném založení dceřiných společností v Bulharsku v roce 2011 a v Rusku v roce 2008.
 
K personálním změnám dojde i na dalších klíčových pozicích. Za nastavení a implementaci strategie divize Air & Sea na maďarském trhu bude odpovídat současný Air & Sea manažer GEFCO Slovensko Ladislav Balogh. Obchodní aktivity celého clusteru přebírá generální ředitel GEFCO Maďarsko Zafer Özkök, který bude novým obchodním ředitelem pro celý geo-region. Logistice hotových vozů bude v celém geo-regionu velet ředitel FVL pro Česko a Slovensko Miloš Mrázek.
 
„Změny v top managementu se nám osvědčily již před třemi roky, při vzniku uskupení Česko-Slovensko. Výsledkem je schopnost užší kooperace trhů, vyšší efektivita a schopnost nabízet sofistikovanější logistická řešení. Z toho pak profitují především naší klienti a partneři,“ uzavírá Aleksander Raczynski.