obměna vozového parku jednou za šest let | Doprava | autoweek.cz

Obměna vozového parku jednou za šest let

Obměna vozového parku jednou za šest let

30.12.2019 | | Doprava

Jak vyplývá z průzkumu Arval Mobility Observatory. Na výměnu aut pomýšlí správci firemních flotil přibližně po šesti letech. Užitková vozidla zůstávají ve flotilách déle. Stáří vozového parku se v českých a evropských firmách příliš neliší.
Výměnu automobilů ve firemních flotilách jako jedno z témat dlouhodobě sleduje výzkum Arval Mobility Observatory, který mapuje užívání firemních vozidel v Evropě. Na otázky výzkumníků z oblasti dopravy a mobility v letošním roce odpovídali manažeři firem zodpovědní za vozové parky ve 12 zemích Evropy včetně Česka a v Turecku. Celkem proběhlo 3930 rozhovorů.
 
Podle průzkumu se délka ponechání vozů ve firemním užívání v evropských zemích oproti předchozím letům loni zkrátila na 5,7 roku, ale letos se opět prodloužila na 6 let. V České republice si firmy auta nechávají jen nepatrně déle, konkrétně 6,1 roku.
 
Podle konzultanta Arval CZ Tomáše Kadeřábka je patrný rozdíl mezi velkými a malými firmami: „K nejrychlejší obměně dochází ve velkých firmách s 500 a více zaměstnanci. V Česku se u nich vozy obměňují po 5,4 roku a v Evropě dokonce po 5,1 roku. V loňském roce to v obou případech bylo dokonce necelých pět let. Naopak nejdelší doba ponechání, tedy 6,9 roku, byla zaznamenána u firem mezi 10 a 49 zaměstnanci v Česku a u firem do 9 zaměstnanců v Evropě.“
 
Kromě velikosti společnosti hraje roli také typ firemního vozidla. Na rozdíl od osobních automobilů si totiž užitková vozidla nechávají firmy výrazně déle. V České republice je to průměrně 6,9 roku, u ostatních evropských zemí 7,1 roku. Menší firmy si dokonce tyto vozy ponechávají 8 let.
 
Výměnu automobilů odkládají právě menší firmy často za účelem šetření nákladů. Ideální doba pro výměnu vozu ale nastává ještě před tím, než začnou jeho servisní náklady výrazněji růst a zůstatková hodnota více klesat. Včasná obměna vozového parku zajišťuje udržitelnou míru servisních nákladů a nízké provozní výdaje, které u novějších modelů navíc snižuje nižší spotřeba pohonných hmot. „Doporučené intervaly obměny se u různých značek vozů i různých modelů liší. Svůj vliv zde má i zvolená motorizace vozu a roční nájezd kilometrů,“ dodává Tomáš Kadeřábek.