škoda stále atraktivnějším zaměstnavatelem | Tiskové zprávy | autoweek.cz

Škoda stále atraktivnějším zaměstnavatelem

Škoda stále atraktivnějším zaměstnavatelem

24.01.2012 | | Tiskové zprávy

K 31. 12. 2011 celosvětově ve firmě Škoda pracovalo více než 25 800 kmenových zaměstnanců a zaměstnankyň z 37 států. Více než 1650 nových pracovních míst v roce 2011 představuje nový rekord. Oblast HR Management je důležitým pilířem růstové strategie 2018.

Škoda se stává stále atraktivnějším zaměstnavatelem a sází na personální růst. V roce 2011 vzrostl celkový počet zaměstnanců o osm procent na více než 25 800 - to je nová rekordní hodnota. Složení zaměstnanců je přitom více mezinárodní: aktuálně pracují u českého výrobce automobilů specialisti 37 národností.

"Rok 2011 nebyl novým rekordním rokem jen z hlediska našich prodejů, nýbrž také v z pohledu zaměstnanosti a personálu. Nikdy dříve nepřijal podnik tolik nových pracovníků a nezaměstnával tolik lidí jako v roce 2011", řekl člen představenstva Škoda za oblast personalistiky Bohdan Wojnar. "Tento vývoj je výrazem naší růstové strategie Škoda. V příštích letech chceme výrazně přidat a zvýšit celosvětové prodeje na minimálně 1,5 milionu vozů za rok. Abychom tohoto cíle dosáhli, potřebujeme silný tým, v němž bude každá pozice správně obsazena - napříč všemi oblastmi, od designu až po výrobu. Proto výrazně investujeme do kvalifikace stávajícího personálu a do náboru nových talentů", dodává Bohdan Wojnar.

Jak atraktivní je Škoda pro externí zájemce dokládá počet 21 000 uchazečů v roce 2011. I zde se ukazuje rostoucí internacionalizace podniku: uchazeči pochází z 24 zemí.

Při získávání nových pracovníků jde značka Škoda stále častěji novými cestami: Na Facebooku Škoda uvedla kreativní animovaný film s názvem ‚Curriculum Vitae'. Tento film ukazuje mimořádně názorným a emocionálním způsobem četné možnosti personálního růstu ve společnosti Škoda. Firma získala za tuto kampaň dokonce prestižní německou cenu "Deutscher Werbefilmpreis 2011" a zvítězila v soutěži "OttoCar 2011" v kategorii nejlepší "firemní video".

Kromě získávání nových pracovníků posiluje Škoda také stávající opatření pro rozvoj svého personálu. Jen za uplynulých dvanáct měsíců se uskutečnilo téměř 3600 odborných kurzů dalšího vzdělávání, které navštívilo zhruba 80 000 účastníků. K vysoké spokojenosti zaměstnanců také výrazně přispívá i příkladná sociální politika podniku.

"Sociální politika firmy Škoda jde výrazně nad rámec zákonných požadavků", zdůrazňuje Bohdan Wojnar.

Škoda podporuje inovační potenciál svých zaměstnanců. V rámci programu zlepšovatelství Z.E.B.R.A. podali zaměstnanci v minulém roce kolem 11 000 zlepšovacích návrhů, které vedly k úsporám ve výši 305 milionů korun. Realizované zlepšovací návrhy s dosaženými úsporami se však vyplatí také zaměstnancům, kteří se podílí na přínosech pro firmu.

Pro zajištění kvalifikovaných mladých talentů se Škoda intenzivně zaměřuje na vzdělávání: aktuálně se ve firemním odborném učilišti připravuje na svoje budoucí zaměstnání téměř 900 učňů. Škoda Auto Vysokou školu v Mladé Boleslavi navštěvuje rovněž více než 900 studentů.

Škoda je také aktivnější na mezinárodním poli, spolupracuje s různými vysokými školami v tuzemsku i zahraničí. Posledním příkladem je spolupráce s čínskou Univerzitou Tongji v Šanghaji. Tato spolupráce podporuje výzkumné činnosti i talentované studenty vysokých škol.

Důležité personální údaje společnosti Škoda za rok 2011

Více než 1650 nově vytvořených pracovních míst

. Více než 25 800 kolegyň a kolegů z 37 zemí

. Více než 21 000 uchazečů

. Nově nastoupení zaměstnanci z 24 zemí

. Více než 1800 studentů a učňů navštěvuje Střední odborné učiliště Škoda a Škoda Auto Vysokou školu

. 11 241 zlepšovacích návrhů od zaměstnanců; dosažené finanční úspory: 305 milionů korun

Ocenění pro oblast personalistiky Škoda v roce 2011:

. Za projekt "chráněných dílen Škoda"

. Zaměstnavatel roku: 1. místo v kategorii Zaměstnavatel bez bariér

. TOP odpovědná firma: 1. místo v kategorii Společensky prospěšný projekt

. Za náborovou kampaň "Curriculum Vitae"

. OttoCar: nejlepší firemní video

. Cena Deutscher Werbepreis: nejlepší trikový film

. Za informační systémy HR

. Cena za projekt elektronické evidence docházky