řidiči záchranek znovu v mostě | Doprava | autoweek.cz

Řidiči záchranek znovu v Mostě

Řidiči záchranek znovu v Mostě

04.10.2017 | Rybecký Vladimír | Doprava

Kurz bezpečné jízdy na výcvikových plochách polygonu mosteckého autodromu absolvovalo 110 řidičů vozidel Zdravotní záchranné služby Středočeského kraje (ZZK SČK).
Dovednosti a sebevědomí řidičů se vedení záchranky s podporou Středočeského kraje snaží posilovat pravidelně. V Mostě řidiči sanitních vozů nacvičovali zvládání krizových situací znovu po roce. Řidiči si například zopakovali krizové brzdění, jízdu ve vysoké vodě, zvládnutí smyku či krizové situace včetně překážek na silnici vyvolaných náhlým a nečekaným způsobem a také řízení vozidla za použití speciálních osobních ochranných pracovních prostředků.
 
„Kurzy se nám osvědčují. Řidiči si je pochvalují, prověřují také naši techniku. Čas a schopnost rychle reagovat a vyhodnotit situaci rozhoduje o úspěšnosti každého zásahu. Kooperace posádky na místě zásahu je velice důležitá a výsledek je výstupem celé posádky, cesta k pacientovi a cesta s pacientem do zdravotnického zařízení ale spočívá na bedrech jen jednoho z členů posádky - na řidiči sanitního vozu. A i ten nejzkušenější se může setkat s překážkou, kterou má díky pravidelnému školení šanci mnohem lépe vyhodnotit a zvládnout,“ zhodnotil ředitel středočeské záchranky Martin Houdek.
 
Středočeský kraj je atypický velkým množstvím chatových osad, samot a lesů plných turistů a houbařů, kteří občas potřebují právě pomoc záchranářů. Dostat se k těmto pacientům po nezpevněných komunikacích a v náročném terénu klade vysoké nároky jak na vozidla ZZS SČK, tak i na jejich řidiče.
 
Skupiny po deseti řidičích v jednodenním kurzu museli zvládnout jak teoretickou, tak i praktickou část, pro niž středočeská záchranka vyčlenila pět vozidel: dva velké sanitní vozy VW T6, dva sanitní vozy VW T5 a jedno vozidlo ze systému rendez-vous Škoda Yeti. Všechna vozidla ZZS SČK byla s pohonem 4×4, takže mohou obstát i v nejnáročnějších podmínkách. Většina účastníků školení se pak shodla, že vozy zvládnou víc, než od nich čekali.
 
Při teoretické výuce v učebně a praktickém výcviku na plochách polygonu se řidiči sanitek naučili zvládat nejčastější krizové situace, s nimiž se setkávají každý den v běžném silničním provozu.
 
„Zaměřujeme se také na to, aby dokázali tyto situace předvídat a předcházet jim. Řidiči záchranek podstupují pochopitelně vyšší riziko než běžní řidiči. Musejí být totiž u nehody, požáru či přírodní katastrofy co nejdříve. Praktickou část je tak třeba nacvičovat i ve vyšších rychlostech,“ vysvětlil vedoucí instruktor společnosti Autodrom Most Marek Kohoutek.
 
  • Řidiči záchranek znovu v Mostě
  • Řidiči záchranek znovu v Mostě
  • Řidiči záchranek znovu v Mostě