rozšíření mýta musí být podle vládního prohlášení | Doprava | autoweek.cz

Rozšíření mýta musí být podle vládního prohlášení

Rozšíření mýta musí být podle vládního prohlášení

30.12.2016 | | Doprava

Ministerstvo dopravy předkládá vládě informaci o rozšíření mýtných úseků od roku 2020. Materiál se bohužel snaží vyhovět zadání sestavenému koaličními experty, kteří se ovšem obešli bez jakékoliv analýzy a dospěli k názoru, že těch nových kilometrů silnic I. nebo II. třídy má být alespoň 850.
V posudku projektového manažera - společnosti Deloitte, o nějž se návrh pro vládu opírá, je jednoznačně napsáno, že „Projektový manažer považuje za optimální návrh ve variantě 2, v rozsahu 474,1 km s ohledem na dosažené parametry multikriteriálního hodnocení“. Přesto je ministerstvem zvoleno rozšíření podle jiné varianty v rozsahu 900,3 km, jen proto, aby byli koaliční experti spokojeni, resp. aby zřejmě byli spokojeni možní dodavatelé mýtného systému.
 
Pokud vláda přijme návrh ministerstva v rozsahu 900,3 km, poruší své vlastní vládní prohlášení z února 2014, kde se píše: „Vláda zavede mýta pro silniční vozidla jen tam, kde je předpoklad zajištění výnosu na základě důkladné analýzy.“ Tato analýza dala jasnou odpověď, že se mýto má rozšířit pouze o 474,1 km, kde to dává ekonomický smysl.
 
Generální tajemník Sdružení ČESMAD Bohemia Vojtěch Hromíř říká: „Rozhodnutí o rozšíření zpoplatnění o 900,3 km jde na ruku netransparentnímu zadání koaličních expertů, ačkoliv provedená analýza doporučuje rozšíření pouze o 474,1 km. Vše budou muset zaplatit dopravci a jejich zákazníci v regionech, kam silnice I. třídy vedou. Jde o další a zbytečnou daň pro regionální výrobce a obchodníky. Žádáme vládu, aby rozhodla podle svého vlastního vládního prohlášení a zvolila vyhodnocenou optimální variantu rozšíření o 474,1 km.“
 
ČESMAD Bohemia sdružuje téměř 2200 českých autodopravců s více než 25 000 vozidly. Jeho členové platí České republice jednu šestinu z celkového objemu mýta, tj. zhruba 1,7 miliardy Kč ročně.
 
Martin Felix
Public Relations
Transport magazín, šéfredaktor
Sdružení automobilových dopravců
ČESMAD Bohemia