scania podporuje přísné emisní normy eu | Doprava | autoweek.cz

Scania podporuje přísné emisní normy EU

Scania podporuje přísné emisní normy EU

07.03.2019 | | Doprava

Společnost Scania vnímá dohodu mezi Evropským parlamentem a Radou EU o normách CO2 pro těžká nákladní vozidla jako nástroj k dosažení klimatických cílů stanovených v Pařížské dohodě.
„Normy upravující emise výfukových plynů je třeba zkombinovat s integrovaným přístupem. Bude rovněž nutné zaměřit se na obnovitelná biopaliva a jiná alternativní paliva, školení řidičů, efektivnější logistiku, nové technologie pohonu a další opatření,“ uvádí prezident a generální ředitel společnosti Henrik Henriksson.
 
Cílem společnosti Scania je podpora posunu směrem k udržitelnému systému přepravy. Scania je přesvědčena, že je možné přejít na dekarbonizovaný systém bez fosilních paliv. Scania se neustále snaží u svých vozidel snižovat spotřebu paliva a díky tomu také emise CO2. To vše přináší prospěch nejen zákazníkům, ale v konečném důsledku také zlepšuje konkurenční postavení společnosti.
 
I když Scania velmi věří v elektromobilitu, umožňující dosažení nižších emisí CO2, tato technologie není ještě dostatečně vyspělá, poptávka zákazníků je nejistá a v současné době neexistuje v Evropě žádná infrastruktura veřejných dobíjecích stanic pro tato vozidla.
 
„Ambiciózní cíle a přechod k novým technologiím pohonu budou rovněž vyžadovat značné investice do infrastruktury pro dobíjení a doplňování paliva specificky vytvořené pro nákladní vozidla na alternativní pohon, které dosud nebyly ve větší míře vynaloženy,“ říká president a generální ředitel společnosti Scania Henrik Henriksson.
 
Dohoda EU stanovuje snížení emisí CO2 o 15 % do roku 2025 a o 30 % do roku 2030. Referenčním obdobím bude období od července 2019 do června 2020. Dalším krokem legislativního procesu je formální schválení Radou a Parlamentem, které se očekává před volbami do Evropského parlamentu v květnu 2019. Toto nařízení vstoupí v platnost ve druhé polovině roku 2019.
 
Společnost Scania vítá revizi emisních standardů, která bude provedena v roce 2022. „Tato revize by měla zohledňovat dostupnost infrastruktury pro doplňování paliva a dobíjení vozidel na alternativní pohon a rovněž i uvádění těchto vozidel na trh. Revize by měla také obsahovat metodu, která by lépe odrážela perspektivu analýzy paliv (Well-to-Wheel) tak, aby zahrnovala biopaliva. Kromě toho je třeba zohlednit i delší a těžší kombinace vozidel. Tyto kombinace jsou často využívány ve Švédsku, Finsku a Dánsku, protože tato vozidla představují jeden ze způsobů používaných ke zvýšení efektivity v systému dopravy,“ uzavírá Henrik Henriksson.