skokové zvýšení minimální mzdy prohloubí ztrátu dopravců | Doprava | autoweek.cz

Skokové zvýšení minimální mzdy prohloubí ztrátu dopravců

Skokové zvýšení minimální mzdy prohloubí ztrátu dopravců

04.09.2018 | | Doprava

Tisková zpráva Sdružení automobilových dopravců ČESMAD Bohemia o vlivu navýšení minimálních mezd na financování autobusové dopravy.
Vláda hodlá skokovým způsobem navýšit minimální mzdu o více než 10 %. V 5. platové skupině, kde jsou i řidiči autobusů státem garantované dopravní obslužnosti, bude nárůst činit 12,7 %. Vyjádřeno v hodinové mzdě to znamená nárůst ze 108, 80 Kč na 121,70 Kč. Reálné navýšení tak pro dopravce bude znamenat zvýšení nákladů na mzdy o 3000 - 5000 korun na řidiče za měsíc.
 
Problém ovšem je v tom, že navýšení mezd řidičů autobusů z rozhodnutí vlády proběhlo již na začátku roku 2017, bohužel aniž by ze strany krajů došlo k navýšení plateb za již objednané služby. V některých krajích se tuto situaci podařilo rychle vyřešit, v jiných, jako například v Jihomoravském, nikoliv a kraj dluží dopravcům desítky milionů korun, čímž přímo ohrožuje jejich existenci.
 
Je zcela nezbytné, aby navyšování státem nařízených minimálních mzdových hranic bylo současně promítnuto do cen, za které si kraje službu dopravní obslužnosti u dopravců objednávají. V opačném případě hrozí zhroucení celého systému. Na avizované navýšení mezd by tak kraje měly mít pro své smluvní dopravce přichystáno 300 - 500 milionů korun na rok.
 
Udržet autobusovou dopravu je nejen v zájmu jejich uživatelů, ale i daňového poplatníka, neboť na jeden kilometr stát autobusovým dopravcům přispívá zhruba pětkrát nižší částkou nežli dopravcům na železnici, přičemž autobusy jsou v mnoha případech rychlejší, komfortnější a ekologičtější.
 
Martin Felix