rozšíření technologického centra škoda auto | Aktuality | autoweek.cz

Rozšíření Technologického centra Škoda Auto

Rozšíření Technologického centra Škoda Auto

15.12.2010 | Rybecký Vladimír | Aktuality

Škoda Auto od roku 2008 rozšiřuje své Technologické centrum v Mladé Boleslavi. V letošním roce zde byl zahájen provoz akustických laboratoří. Většina zkušeben, laboratoří, dílen a kanceláří technického vývoje je zde nyní shromážděna pod jednou střechou.

„Technologické centrum společnosti Škoda Auto je elementární součástí technického vývoje. Trvale posiluje naši technologickou kompetenci a umožňuje nám rychlý a efektivní vývoj nových vozů. Tím budeme schopni ještě výrazněji podpořit růstovou strategii značky Škoda. Navazujeme tím také na dlouhou tradici vývoje a konstrukce automobilů v České republice,“ zdůraznil člen představenstva společnosti Škoda Auto za oblast technického vývoje Eckhard Scholz.

 

S otevřením Technologického centra v prosinci 2008 bylo vytvořeno 300 nových pracovních míst. Většina z nich byla obsazena zkušebními techniky, konstruktéry a vývojovými pracovníky pro oblast elektroniky a elektrotechniky. Škoda Auto do Technologického centra investovala částku ve výši 1159 milionu Kč. Došlo k rozšíření celkové plochy pracovišť technického vývoje zhruba o 70 %. Zastavěná plocha má rozlohu 26 376 m2. Technologické centrum má v současné době 1629 zaměstnanců.

Z důvodu ochrany proti povodním je objekt posazen na pilotech, díky čemuž vznikla v přízemí plocha pro parkování 300 vozů.

"Škoda Auto má v Mladé Boleslavi veškeré potřebné kompetence a vynikající inženýry. Z tohoto hlediska je to ideální lokalita pro vývojové středisko. Škoda Auto vlastními silami vyvíjí 45 % komponent nových vozů, zbývající část se vyvíjí v rámci skupiny Volkswagen.

Škoda Auto se může rozvíjet jen díky silné oblasti vývoje. Ostatně tak to bylo vedením Volkswagenu stanoveno úplně od počátku, když před 20 lety vstupoval do české automobilky. Vývojová síť koncernu Volkswagen je mezinárodní a naší snahou je vše zde dále rozvíjet a rozšiřovat. Máme zde kompetentní perspektivní personál a budeme jeho počet navyšovat, což se dotkne všech oblastí naší činnosti včetně designu," řekl nám Eckhard Scholz.

 

Se zprovozněním posledního úseku akustických laboratoří byla do Technologického centra integrována další důležitá oblast vývoje. V roce 2009 už byl v moderní budově zahájen provoz klimatických komor s velkými rozsahy zkušebních teplot.  Pro dlouhodobé a životnostní zkoušky vozů se používá komora s rozsahem teplot od -40 °C do +90 °C s možností nastavení vlhkosti a se zdrojem infračerveného záření pro simulování vlivu slunečního záření na plastové díly. Klimakomora vybavená měřicí brzdou umožňuje pracovní rozsah teplot od -35 °C do +60 °C a simulací slunečního záření se používá ke zkouškám účinků klimatizace, topení, odmrazování, životnosti dílů, rozvodu vzduchu a k testům dlouhodobé trvanlivosti. Je zde rovněž speciální klimakomora pro testování airbagů a jejich účinku za různých teplot.

 

Technologické centrum úzce spolupracuje s vývojem koncernu Volkswagen. Spolupráce zahrnuje aktivity napříč celým technickým vývojem. Mezi společně řešené oblasti patří vývoj brzd a motorů včetně vývoje převodovek a podvozků. Pracoviště zaměřené na nastavení podvozků a podvozkových skupin se například zabývá vývojem bubnových brzd pro celý koncern Volkswagen, protože zájem o jejich používání na zadních kolech v řadě zemí v poslední době opět roste.

Ve spolupráci se subdodavateli se zde připravují nastavení elektronických systémů podvozku, jako je třeba ESP, která se poté testují na zkušebních polygonech po světě. Nastavení těchto systémů pro vozy Škoda je specifické a odlišné od jiných koncernových modelů vytvářených na stejných platformách.

Světelný tunel o délce 50 m umožňuje testování světlometů s reprodukovatelnými výsledky. Zařízení umožňuje celý vývoj světlometů pro nový vůz, průběžnou kontrolu výroby a srovnávání s konkurenty. Zde se stanoví požadavky na světlomety, které se posléze předávají jejich výrobci¨a následně se opět prověřuje jejich účinek.

Mezi další aktivity, využívané v rámci celého koncernu, se řadí také vývoj elektronických komponent vozu. Technologické centrum také disponuje průběžně modernizovanou simulační technikou pro elektronické systémy vozu. Například se zde pomocí elektronických systémů vyvolávají simulované závady, s nimiž se setkávají technici v servisech, a posléze se hledají pomocí diagnostiky. Celý systém se upravuje tak, aby se případné závady v praxi snadno diagnostikovány.

Jedním z hlavních témat se v poslední době stává akustika. Nové akustické centrum patří k nejmodernějším svého druhu v Evropě. Oblast technického vývoje zde disponuje psycho-akustickou laboratoří, která umožňuje individuální hodnocení jízdních hluků v interiéru. Vnější jízdní hluky se měří ve dvou laboratořích se zkušebními válcovými brzdami. Zde je možno testovat i vozy s pohonem všech kol. Pomocí mikrofonů a akcelerometrů lze analyzovat v podstatě veškeré systémy ve voze. Objevují se kritická místa zdrojů hluku a vibrací a doporučují se řešení k odstranění případných problémů.

 

Velmi důležitou roli hraje i spolupráce s řadou českých vysokých škol. Tyto aktivity jsou zaměřené převážně na snižování emisí CO2 a vývoj alternativních pohonů. Partnery jsou především ČVUT Praha, TU Liberec, ZČU Plzeň, VUT Brno a VŠB Ostrava. Spolupráce probíhá formou přímých zakázek, spoluprací na výzkumných projektech a spoluúčastí na projektech podporovaných z veřejných zdrojů. "Spolupráce s vysokými školami v České republice se zintenzivňuje. Zadáváme jim stále více zakázek a spolupracujeme téměř se všemi technickými univerzitami v zemi. Je to pro nás práce s potenciálními zaměstnanci a pro mne osobně je spolupráce s vysokými školami srdeční záležitostí," konstatoval Eckhard Scholz.

 

Eckhard Scholz naznačil i výhled pro nejbližší budoucnost, který je nesmírně zajímavý: "Dvě hlavní témata, do nichž chceme směřovat naše úsilí, budou elektromobilita, což je velmi důležité i z hlediska mezinárodního, a chytrá, nákladově dostupná řešení podle hesla Simply Clever, jimiž v rámci koncernu vynikáme.

V otázce elektromobility činíme první krok - vyvíjíme komponenty pro stavebnici. Hledáme takové technologie, které budou technicky i cenově na rozumné úrovni z hlediska koncernu Volkswagen. V rámci tohoto prvního kroku by bylo předčasné mluvit o exkluzivitě, důležitý zatím je rychlý vývoj. Až v dalším kroku dojde na specifická řešení, která ale stále musejí být zaplatitelná v rámci skupiny i značky."

Odkaz na elektromobilitu je skutečně pozoruhodný. Koncern Volkswagen (podobně jako Ford) dosud této oblasti nepřikládal větší důležitost, neboť vedení nepokládá tento princip pohonu za skutečně tak hospodárný a přínosný jak se o něm tvrdí. Jenže vývoj ve světě a zpřísňující se emisní limity si vyžaduje mít elektromobily už brzy v nabídce. Proto vedení koncernu muselo poněkud přehodnotit své stanovisko. Nedávno se objevily první koncepty Audi a vůz Volkswagen Golf s elektrickým pohonem. Právě na základě Golfu vznikl i koncept Škoda Octavia Green E Line. Pro příští rok Škoda Auto připravuje zkušební provoz flotily těchto vozů o dosud blíž nespecifikovaném počtu. Při návštěvě Technologického centra jsme jeden vůz připravený k testování mohli vidět. Vývoj elektromobilů by pro Škodu Auto mohl být velmi zajímavou oblastí budoucí činnosti. To, ostatně jako veškerá činnost Technologického centra, by nemělo ujít pozornosti těm, kteří opakovaně přicházejí s teoriemi o přeměně značky Škoda ve výrobce laciných aut s nižší technickou úrovní.

 

  • Rozšíření Technologického centra Škoda Auto
  • Rozšíření Technologického centra Škoda Auto
  • Rozšíření Technologického centra Škoda Auto
  • Rozšíření Technologického centra Škoda Auto
  • Rozšíření Technologického centra Škoda Auto
  • Rozšíření Technologického centra Škoda Auto
  • Rozšíření Technologického centra Škoda Auto
  • Rozšíření Technologického centra Škoda Auto
  • Rozšíření Technologického centra Škoda Auto
  • Rozšíření Technologického centra Škoda Auto