tatra zvýšila tržby, zisk, výrobu i počet zaměstnanců | Doprava | autoweek.cz

Tatra zvýšila tržby, zisk, výrobu i počet zaměstnanců

Tatra zvýšila tržby, zisk, výrobu i počet zaměstnanců

07.07.2017 | Rybecký Vladimír | Doprava

Tatra Trucks zvýšila v roce 2016 meziročně tržby o 22 % na 5,4 miliardy Kč, zisk stoupl meziročně o 15 % na 482 miliónů Kč. Zvýšil se i počet zaměstnanců, a to ze 1462 na 1658.
V roce 2016 Tatra poprvé od roku 2008 překonala symbolickou hranici 1000 vyrobených vozidel, když vyrobila celkem 1326 automobilů. Uplynuly přitom pouhé čtyři roky od doby, kdy byla na pokraji bankrotu. Uzdravování a růst Tatry započaly po vstupu nových vlastníků, českých podnikatelů Jaroslava Strnada a Reného Matery.
 
„Finanční výsledky roku 2016 jsou pro tatrovácký tým velkým zadostiučiněním. Potvrzuje se, že volba strategie zaměřená kromě sériové výroby i na vysoce speciální vozidla do terénu byla správná,“ uvádí předseda představenstva Tatra Trucks Petr Rusek.
 
Generální ředitel Radek Strouhal dodává: „Tatra má štěstí na odpovědné vlastníky, kteří chtějí podnik rozvíjet a také důrazně tlačí na to, aby Tatra svůj růstový potenciál naplno využila. I v tomto roce pokračujeme v růstu.“
 
Tatra také v roce 2016 inovovala a připravovala důležité investice do zvyšování přidané hodnoty v podniku, které popisuje technický ředitel Radomír Smolka: „V roce 2016 jsme nabídli zákazníkům vozidla Force i Phoenix s kotoučovými brzdami, vojenským zákazníkům jsme začali dodávat automobily se špičkovou a v řadě parametrů unikátní pancéřovanou kabinou a rozjeli jsme přípravu projektu zkušebny motorů, která nám umožní vyvinout jediný vzduchem chlazený motor na světě splňující emisní normu Euro 6. Poslední jmenovaný projekt zároveň posune Tatru z kategorie medium-tech do kategorie high-tech podniků.“
 
Hospodářské výsledky konsolidovaného celku Tatra Trucks za kalendářní roky 2015 a 2016
Tatra Trucks   k 31. 12. 2016 k 31. 12. 2015
Aktiva tis. Kč 5 286 197 4 285 433
Vlastní kapitál tis. Kč 2 312 406 2 291 780
Tržby tis. Kč 5 397 348 4 430 966
EBITDA tis. Kč 599 870 514 879
EBIT (zisk před zdaněním) tis. Kč 484 409 413 932
EAT (čistý zisk/hospodářský výsl.) tis. Kč 482 272 419 918
Počet zaměstnanců - 1658 1462