testování přepravy v propojených kamionech | Doprava | autoweek.cz

Testování přepravy v propojených kamionech

Testování přepravy v propojených kamionech

16.01.2017 | Rybecký Vladimír | Doprava

Poskytovatel logistických služeb DB Schenker a výrobce nákladních vozidel MAN se dohodly na projektu seskupování vozidel, tzv. platooningu, s využitím moderních kamionů na německé dálnici.
Nejmodernější kamiony v provozu na dálnici - to je první partnerství mezi logistickou společností a výrobcem nákladních vozidel za účelem vývoje a testování konvojových kamionů ve skutečných podmínkách provozu.
 
Zástupci DB Schenker a MAN podepsali memorandum o spolupráci a stanovení základních podmínek pro projekt a následné praktické zkoušky kamionů, které za sebou jedou v krátkých rozestupech a jsou řízeny automaticky. V roce 2018 plánují provozovat platooning - seskupování kamionů na digitálním simulačním dálničním úseku na dálnici A9 mezi pobočkami DB Schenker v Mnichově a Norimberku. Druhá etapa bude zahrnovat nasazení autonomních kamionů na logistickém terminálu DB Schenker v Norimberku.
 
Platooning představuje vozidla jedoucí v krátké vzdálenosti za sebou s využitím automatizovaného řízení pro využití v silničním provozu. Alespoň dvě nákladní vozidla pojedou po dálnici za sebou s velmi malými rozestupy s pomocí technické asistence řidiče a řídicích systémů. Všechna vozidla v seskupení jsou mezi sebou propojena prostřednictvím elektronických „tažných tyčí” v podobě digitální komunikace mezi jednotlivými vozidly. První vozidlo v řadě je vedoucí a určuje rychlost a směr jízdy.
 
Vzdálenost mezi jednotlivými vozidly je do 10 m. Elektronické propojení mezi jednotlivými vozidly v seskupení zaručuje bezpečnost provozu. Primárním cílem tohoto postupu je umožnit jízdu ve větrném stínu, který mohou využít další vozidla s nižším aerodynamickým odporem a tím dosáhnout úspor paliva až deset procent pro celé seskupení vozidel. Snížení spotřeby paliva také snižuje emise CO2.
 
Pilotní projekt určí podmínky pro další fungování
V první etapě projektu vyjasní společnosti DB Schenker a MAN Truck & Bus základní otázky zkušebního provozu, určí vhodné scénáře pro testování operací platooningu a definují technické a logistické požadavky.  Další oblast projektu se bude zabývat shromažďováním a poskytováním potřebných informací a jejich využitím.
 
Partneři se také budou zabývat propojením seskupení vozidel s dalšími digitálními službami, jakož i otázky nákladů a možných úspor. Projekt bude dále zkoumat požadavky, které musí splňovat řidiči seskupených vozidel, stejně jako obecný dopad této nové technologie na místo výkonu práce řidiče, a to v současnosti i v budoucnu.