toll4europe zahajuje činnost | Doprava | autoweek.cz

Toll4Europe zahajuje činnost

Toll4Europe zahajuje činnost

12.05.2017 | | Doprava

Společný podnik pro celoevropské vyúčtování mýtného Toll4Europe zahajuje obchodní činnost.
Společnosti T-Systems International, Daimler a DKV Euro Service založily společný podnik pro vývoj a poskytování evropské elektronické mýtné služby (EETS) pro vozidla s celkovou hmotností nad 3,5 t. Všechny příslušné úřady pro hospodářskou soutěž již vydaly souhlasné stanovisko k tomuto společnému podniku.
 
Daimler a DKV Euro Service se staly společníky ve firmě T-Systems EETS, jež byla v minulosti registrovaná jako poskytovatel EETS. Společný podnik bude vystupovat pod obchodním jménem Toll4Europe. Cílem společnosti Toll4Europe je zjednodušit vztahy mezi národními provozovateli mýtných systémů a poskytovateli služeb. Poskytovatelé služeb jakékoli velikosti budou moci nabízet svým zákazníkům službu EETS jako obchodní partneři díky připojení k platformě společnosti Toll4Europe.
 
T-Systems má ve společnosti Toll4Europe podíl 55 %, Daimler drží ve společném podniku 30 %, DKV se podílí 15 %. Společnost Toll4Europe je tak po obchodní stránce vedena firmou T-Systems, která do společného podniku vkládá své více než 14leté zkušenosti s mýtem a kromě techniky zodpovídá také za prodej u poskytovatelů služeb. Daimler přináší odborné znalosti pro budoucí integraci palubní jednotky OBU do vozidla. DKV přispívá více než 25letými zkušenostmi z oblasti mýtného a svým know-how ohledně vyúčtování poplatků z 30 evropských mýtných systémů pro aktuálně 140 000 zákazníků.
 
Tím jsou vytvořeny předpoklady pro technickou implementaci plánovaného mýtného boxu do mýtných systémů v celé Evropě. Zavedení celoevropsky použitelného mýtného boxu je plánováno od roku 2018. V první fázi bude pokrývat Belgii, Německo, Francii, Rakousko a Polsko. Itálie, Portugalsko, Španělsko a Maďarsko budou do systému zařazeny rovněž pokud možno při uvedení na trh nebo krátce poté. Ve střednědobém horizontu bude možné účtovat mýtné prostřednictvím jediného zařízení na všech současných i budoucích zpoplatněných silnicích, mostech a v tunelech po celé Evropě.