v praze opět trolejbus | Doprava | autoweek.cz

V Praze opět trolejbus

V Praze opět trolejbus

04.07.2018 | Rybecký Vladimír | Doprava

Praha má po 46 letech pravidelnou trolejbusovou linku. V souladu s českou legislativou je linka vedena jako trolejbusová, i když trolejové vedení tvoří jen 15 % a vozidlo Škoda 30Tr je vlastně elektrobus.
Od začátku července mohou cestující pražské MHD využívat pravidelný provoz trolejbusové linky č. 58 v úseku Palmovka – Letňany. Cestující vozí Škoda 30Tr. Zahájení pravidelného provozu navazuje na úspěšné zkoušky systému dynamického nabíjení, které probíhaly od října 2017. Od roku 1972 tak Praha má znovu pravidelnou trolejbusovou linku.
 
Trolejbusy vyjely v Praze 28. srpna v roce 1936 jako první v tehdejším Československu. Celkem jezdily trolejbusy pražskými ulicemi 36 let a získaly si řadu příznivců. V Praze trolejbusy dojezdily v roce 1972. Pozdější úvahy o jejich znovuzavedení na počátku devadesátých let vyšly naprázdno vzhledem k finanční náročnosti, kdy prioritou byla výstavba metra a omezený rozvoj tramvajové sítě.
 
Hlavním impulsem pro návrat trolejbusů do pražských ulic byl vývoj a zlepšení trakčních akumulátorů. Kombinace osvědčené trolejbusové technologie a moderních akumulátorů totiž snižuje rozsah a finanční náročnost trolejové infrastruktury a nabízí lepší podmínky než u běžných elektrobusů.
 
Díky trakčním akumulátorům může Škoda 30Tr jezdit i bez trolejového vedení. Trolejbus se nabíjí dynamicky z trolejového vedení v Prosecké ulici a při přestávkách staticky v obratišti Palmovka. V souladu s českou legislativou je linka vedena jako trolejbusová, i když trolejové vedení tvoří jen 15 % trasy. Ještě před zahájením zkušebního provozu byla velmi zásadní etapa legislativní přípravy, neboť v podmínkách české legislativy spadá systém dynamického nabíjení do působnosti drážního zákona a legislativně se tudíž jedná o trolejbusovou trať a provozování trolejbusové dopravy. DPP je tudíž z pohledu legislativy od října 2017 také provozovatelem trolejbusové dopravy.
 
Cílem dlouhodobých zkoušek je praktické ověření možností a parametrů technologie dynamického nabíjení, která se jeví jako perspektivní pro elektrifikaci silně zatížených páteřních autobusových linek. DPP by tak výrazně posílil ekologickou dopravu na území Prahy. Postup elektrifikace a její cílový rozsah zatím není fixně stanoven. Bude záviset na dalším vývoji techniky, finanční bilanci jednotlivých projektů a na dotační a daňové podpoře elektromobility.