úamk upozorňuje, že pokuty z francie putují do čr | Doprava | autoweek.cz

ÚAMK upozorňuje, že pokuty z Francie putují do ČR

ÚAMK upozorňuje, že pokuty z Francie putují do ČR

18.08.2017 | | Doprava

Je to právě měsíc, co Česká republika a Francie začaly sdílet informace o dopravních přestupcích svých občanů v druhé zemi. Do České republiky už dorazily první výzvy francouzské policie k zaplacení pokut českými občany za dopravní přestupky, které spáchali ve Francii.
Původní návrh směrnice Rady EU 2015/413 o usnadnění přeshraniční výměny informací o dopravních deliktech v oblasti bezpečnosti silničního provozu Evropský soudní dvůr pozastavil s ohledem na porušení předpisů o ochraně osobních údajů. Konkrétně v tomto případě šlo o informace o vlastnictví vozidla. Po úpravě předpisů a dvouleté době pro schválení národními vládami se směrnice dostává do života.
 
V případě Francie už dohoda funguje se 12 členskými zeměmi Evropské unie. Zatím posledními, které k dohodě přistoupily, byly Slovensko a Maďarsko. Česká republika tak učinila následně. Od 19. července předpis vešel v platnost a po dohodě obou zemí se reálně začal uplatňovat.
 
Česká policie hovoří o desítkách milionů reálně nevymahatelných pokut za přestupky, které spáchali cizinci na českých silnicích. Podobně je tomu naopak. Francie, která má údaje z velmi široké sítě automatických radarů, uvádí, že 21 % přestupků (v letním období až 50 %) se týká vozů registrovaných v zahraničí. Přitom cizinci na francouzských silnicích představují pouze pět až šest % všech motoristů. Až 4x častěji se ale dopouštějí přestupků.
 
Přeshraniční výměna informací o dopravních deliktech neznamená nic jiného, než že osm základních a nejvíce nebezpečných přestupků z pohledu bezpečnosti provozu je pokutováno a vymáháno mezi zeměmi EU bez ohledu na to, z které země řidič je. Takže například pokutě za jízdu na červenou, nedodržování rychlostních limitů, telefonování za volantem a další přestupky český řidič neunikne i když je spáchal v Rakousku, Německu, Itálii, Slovinsku, Slovensku, Chorvatsku a nyní také ve Francii.
 
Rada ÚAMK zní: dodržovat předpisy bez ohledu na to, zda jste v cizině nebo doma.