uta plánuje integraci osmi systémů mýt | Doprava | autoweek.cz

UTA plánuje integraci osmi systémů mýt

UTA plánuje integraci osmi systémů mýt

01.12.2017 | Rybecký Vladimír | Doprava

Firmy potřebují pro Evropskou službu elektronického mýtného (EETS) pouze jeden palubní přístroj OBU: solečnost UTA nabízí nové řešení mýta s co největším pokrytím v Evropě.
Od února příštího roku bude společnost Union Tank Eckstein (UTA) poskytovat řešení OBU pro Evropskou službu elektronického mýtného. Tímto rozšiřuje poskytovatel servisních služeb v dopravě z Kleinostheimu svou nabídku v oblasti interoperabilních řešení mýta.
 
„Naším cílem je utvářet mobilitu našich zákazníků pokud možno maximálně efektivně. Klíčovým prvkem pro toto jsou naše navrhovaná řešení mýta. Zde naši nabídku výrazně rozšíříme, abychom mohli každému zákazníkovi nabídnout pro něj optimální řešení. Týká se to celoevropského řešení mýta až po mýto na německých dálnicích od roku 2018. Zákazníci tak potřebují jen jednu smlouvu, která platí pro všechny Evropské systémy mýtného,“ vysvětluje generální ředitel společnosti UTA Volker Huber.
 
Nové celoevropské řešení mýta umožňuje firmám používat v prostoru EETS jen jeden palubní přístroj OBU. UTA přebírá jako poskytovatel služby administrativu, vystavování faktur a hodnocení. Nejdříve bude nová služba EETS zahrnovat osm následujících systémů mýt: Rakousko, Belgie včetně tunelu Liefkenshoek, Polsko (A4), Španělsko, Francie, Itálie a Portugalsko. Integrace dalších evropských zemí včetně Německa proběhne automaticky přes update Over-the-Air ve druhé polovině roku 2018. Zájemci o nové řešení se mohou předem zaregistrovat od konce roku 2017 na adrese www.uta.com.
 
Palubní přístroje OBU pro tuto službu EETS nakupuje UTA od firmy Telepass, významného evropského dodavatele systémů pro elektronický výběr mýtného. „V rámci vybudování našich evropských služeb v oblasti mýtného nás těší, že jsme ve firmě Telepass našli kompetentního dodavatele, se kterým můžeme společně posunout toto téma kupředu“, zdůrazňuje pan Huber.
 
UTA má více než desetileté zkušenosti v oblasti interoperabilních systémů mýtného. Již dnes UTA nabízí svým zákazníkům rozsáhlá řešení mýtného pro 24 zemí a 36 různých systémů mýt.