zákazy vjezdu hrozí ze dne na den | Doprava | autoweek.cz

Zákazy vjezdu hrozí ze dne na den

Zákazy vjezdu hrozí ze dne na den

15.03.2018 | Rybecký Vladimír | Doprava

Hrozí zavedení zón, do nichž nebude vjezd povolen automobilům se vznětovými motory nyní v celé Francii? Bude mít Francie v brzké době více ekologických zón než Německo? Různé druhy ekologických zón ve Francii jsou matoucí -komerčním dopravcům i turistům hrozí pokuty.
Francouzská média uvedla, že v případě dosažení špičky znečistění ovzduší může být na základě podmínek plakety Crit´Air vyhlášen zákaz vjezdu v celém departementu Drôme. Nyní tedy bude možné vyhlásit celoplošně na území 24 departementů zákaz vjezdu vozidlům se vznětovými motory, Nejprve bude vjezd zakázán vozidlům s plaketou Crit´Air 5, která se nejvíce týká starších vozidel. Francouzům je doporučeno si plaketu zakoupit v každém případě.
 
Zimní měsíce jsou měsíci znečistění ovzduší, protože povětrnostní podmínky více přispívají ke koncentraci škodlivých emisí. V mnoha částech Francie bylo letos dosaženo špičky znečistění ovzduší, a to v departementech Nord, Alsace a Loiret.
 
Evropská komise se navíc zaměřila na některé země, které dlouhodobě překračují povolené normy, mezi jinými Německo a Francii, které kárá za porušování dohodnutých hraničních hodnot škodlivin. Francouzský ministr životního prostředí Nicolas Hulot vyzval města k rychlejšímu vypracování plánu k dosažení čistšího ovzduší a předložení konkrétních opatření do konce března 2018. Je tedy pravděpodobné, že ke stávajícím 24 francouzským ekologickým zónám přibudou v brzké době další.
 
Tento trend je již patrný, neboť stále více departementů se přiklání k zavedení plakety Crit´Air jako jednomu z nástrojů katalogu opatření pro případ znečistění ovzduší. Pokud bude v těchto oblastech obzvláště silné znečistění prachovými částicemi, oxidy dusíku nebo ozonem, mohou být okamžitě vyhlášeny zákazy vjezdu pro určité Euro třídy, a to pouze s jednodenním předstihem.
 
Zvláštností nových zón je, že je sice v případě extrémního znečistění ovzduší možné vyhlásit zákazy vjezdu, v rámci zón však neexistují žádné předem definované oblasti, v nichž je možné zákazy vjezdu očekávat. Oblast bude vždy definována jednotlivě a bude platná pouze po dobu trvání špičky znečistění ovzduší!