konference čap - cool driving: challenging autonomous systems | Aktuality | autoweek.cz

Konference ČAP - Cool Driving: Challenging Autonomous Systems

Konference ČAP - Cool Driving: Challenging Autonomous Systems

28.11.2018 | Rybecká Ivana | Aktuality

Česká asociace pojišťoven pod záštitou guvernéra České národní banky Jiřího Rusnoka uspořádala 3. výroční konferenci pojistného trhu, která se zabývala tématem Jak blízko jsme autonomnímu řízení a kdo bude pojistníkem zítřka?
Na konferenci, na kterou přišlo téměř 300 účastníků, představitelé pojišťoven diskutovali spolu se zahraničními experty a specialisty z automobilového průmyslu, telekomunikací nebo obchodu o budoucnosti s autonomními systémy. Mezi hosty přivítali organizátoři například zástupce společností BMW Group ČR, Škoda Auto ČR, Německé asociace pojišťoven, Octo Telematics, Holandské zelenokaretní kanceláře, Vienna Insurance Group, AXA Global P&C, Cebia, Vodafone CZ, Liftago nebo zástupce FIGIEFA Automotive Aftermarket Distributors.
 
Vstupní prezentaci předvedli zahraniční hosté Marco Amendolagine ze společnosti Octo Telematics a Philippe Talleux z AXA Global P&C. Zajímavostí z jejich prezentací byly například informace, že v současnosti je více než 90 % dopravních nehod způsobeno lidskou chybou, takže by v budoucnu bylo díky autonomnímu řízení garantováno rapidní snížení nehodovosti, zranění a zvýšení bezpečnosti na silnicích. Dále uvedli, že se předpokládá, že v roce 2040 už bude na světě prodáno více než 33 milionů autonomních vozidel. 
 
Následovaly čtyři panelové diskuse, z nichž vzešly například závěry a další otázky do budoucna:
- Česká republika se autonomními vozidly musí aktivně zabývat, protože podstatná část našeho průmyslu se zakládá na produkci automobilů.
- Je důležité, aby evropská legislativa navrhla základní, sjednocující principy, neboť různí výrobci nyní implementují různé autonomní prvky. S ohledem na budoucí fungování a kooperaci autonomních vozidel je nezbytné již nyní utvářet nezbytné standardy. Bohužel se tak dosud neděje.
- Hlavní cíl pojištění zůstane stejný. Bude nabízet řešení pro ochranu zákazníků a jejich majetku. Jedná se pouze o další vývojovou fázi, neboť princip nahodilosti, z nějž pojistný trh vychází, bude i nadále součástí životů lidí a vždy se bude vyskytovat něco, co klient bude chtít pojistit. Autonomní vozidla pro pojišťovny znamenají další velkou příležitost.
- I když technologie autonomních vozidel technicky zvládnou vše potřebné, nejpodstatnější otázku bude etické hledisko: jak autonomní vozidla naprogramovat pro situace, v nichž neexistuje pozitivní řešení a při nichž bude ohrožena posádka vozidla či další účastníci silničního provozu (chodci, ostatní řidiči apod.).
 
„Rolí asociace je nejen stát pevně po boku pojišťovnám při jejich vyrovnávání se s novými regulacemi, reportingy a informačními povinnostmi, ale má být místem inspirace, pomáhat dívat se za horizont na svět zítřka. Pojišťoven bude v budoucnu třeba více než kdy jindy, čekají nás zásadní výzvy jako frekventovanější výskyt přírodních katastrof, zvyšující se kybernetická rizika nebo větší příležitost pomoci v důstojném stáří prostřednictvím penzijních produktů a soukromého zdravotního pojištění. Postupné zavádění vyspělých asistenčních systémů v autech je ovšem také jasným ukazatelem budoucnosti, a to nejen v oboru pojišťovnictví. Téma autonomních vozidel a dopadů jejich postupného zavádění na nehodovost, riziko a na obchodní model pojišťoven chceme diskutovat s českými i zahraničními hosty a odpovědět některé zásadní otázky, které okolo tématu vznikají,“ zahájil konferenci Jan Matoušek, výkonný ředitel ČAP.
 
„Dnešní konference, na kterou se sjeli hosté z České republiky i Evropy z různých oborů, ukázala, jak multidisciplinární pojišťovnictví je a jak velký má potenciál i do budoucna,“ uvedl ve svém závěrečném proslovu Martin Diviš, prezident ČAP.
 
K námětům z konference se brzy vrátíme podrobněji.