konference fia a road safety day | Aktuality | autoweek.cz

Konference FIA a Road Safety Day

Konference FIA a Road Safety Day

17.05.2012 | Rybecký Vladimír | Aktuality

Do Prahy na Den bezpečnosti silničního provozu přijede Michael Schumacher.

V prostorách Magistrátu hlavního města Prahy proběhla tisková konference Ústředního automotoklubu (ÚAMK), věnovaná nadcházející Konferenci FIA (Conference Week). Ta se uskuteční v Praze ve dnech 26. až 29. června 2012. V jejím rámci bude 28. června na pražském Václavském náměstí uspořádán Den bezpečnosti silničního provozu (Road Safety Day) s účastí sedminásobného mistra světa F1 Michaela Schumachera.

Mezinárodní automobilové federace (FIA) se kromě aktivit na sportovním poli angažuje také v úsilí o zvyšování bezpečnosti silničního provozu a v podpoře rozvoje služeb mobility. Vyjádřením těchto snah je pořádání pravidelných konferencí, na nichž se scházejí a diskutují odborníci z celého světa. Letos se hostitelem této vysoce prestižní akce pod záštitou primátora Doc. MUDr. Bohuslava Svobody, CSc., stane Praha.

Náměstek primátora hlavního města Prahy Josef Nosek ve svém vystoupení v krátkosti nastínil základní problémy v pražské automobilové dopravě, spočívající v omezené průjezdnosti komunikací, ale i v značné hlukové zátěži. Zároveň představil některé projekty, zaměřené kupříkladu na zvyšování bezpečnosti chodců na přechodech.

Ředitel zahraničních vztahů ÚAMK JUDr. Miroslav Fiřt prezentoval obsahové zaměření konference, jež bude sestávat z řady seminářů, zaměřených například na otázky mobility, bezpečného provozu na silnicích, asistenčních služeb, autoškolství, zavádění černých skříněk do vozidel, ekologie a řadu dalších. Sjednocujícím heslem zasedání je Přeřadíme pro budoucnost.

Široké veřejnosti, především ale dětem a školní mládeži, bude určen Den bezpečnosti silničního provozu, který proběhne 28. června od 10 do 17:30 hodin na Václavském náměstí v Praze. Podle slov presidenta ÚAMK JUDr. Oldřicha Vaníčka se bude jednat i celosvětově o dosud největší podnik svého druhu. Během něj shlédnou  zájemci mj. ukázky činnosti jednotlivých složek Integrovaného záchranného systému (zdravotní služba, hasiči, městská a státní policie). Na vlastní kůži pak budou moci na simulátorech okusit stavy, jaké by zažili při skutečné dopravní nehodě. Připraveny budou rovněž dětské dopravní hřiště, nejrůznější kvízy a soutěže apod.

JUDr. Vaníček oficiálně potvrdil, že od 16 hodin se Road Safety Day zúčastní Michael Schumacher. Sedminásobný mistr světa F1 je ambasadorem FIA v oblasti bezpečnosti silničního provozu. V Praze z pódia osloví návštěvníky a aktivně se zúčastní některých bodů programu.