podpora elektromobilů nezákonná? | Aktuality | autoweek.cz

Podpora elektromobilů nezákonná?

Podpora elektromobilů nezákonná?

26.07.2011 | Rybecký Vladimír | Aktuality

Úřad pro hospodářskou soutěž Evropské komise řeší problém, zda je podpora elektrických automobilů v pořádku. Postaví se k nim jinak než k autům se spalovacími motory? Vše odstartovala vládní podpora projektů BMW i3 a i8.

Úřad pro hospodářskou soutěž Evropské komise má problém: Komise byla nucena zahájit oficiální vyšetřování podpory velkému investičnímu projektu BMW pro výrobu automobilů s elektrickým pohonem. Oficiální vyšetřování komisi umožní získat nový pohled na rozvíjející se trh s elektrickými automobily, tedy trh, pro nějž dosud nebyla prověřována státní podpora investic. Je subvence správná? Zdá se že nikoli...

Německo má v plánu částkou 46 milionů eur podpořit investiční projekt BMW v hodnotě 368 milionů eur pro rozšiřování továrny v Lipsku. Součástí projektu je výroba dvou modelů elektrických automobilů: i3 Mega City Vehicle, jenž má být městským elektromobilem poháněným výhradně s pomocí akumulátoru, a sportovní i8, což bude hybridní vůz se zážehovým i elektrickým motorem. Karoserie obou se budou vyrábět z uhlíkových vláken vyztužených plastem.

Komise uznává důležitost projektu z hlediska životního prostředí a energetické politiky, ale musí posoudit, zda jeho podpora vyhovuje ustanovením EU pro velké investiční akce.

Jedná se o první oznámení o regionální investiční podpoře elektrických automobilů. Na základě dostupných údajů komise nemohla okamžitě rozhodnout, zda elektrické automobily plánované BMW je možné definovat jako nové výrobky, zda elektrická vozidla vytvoří samostatný trh nebo se stanou součástí trhu se všemi osobními automobily bez rozlišení typu pohonu, zda rozdělení do segmentů, používané na trhu s automobily se spalovacími motory, lze použít pro elektrické automobily, zda příslušný trh je globální nebo jen evropský atd. Komise proto vyzvala třetí zainteresované strany aby poskytly svá pozorování.

Bylo by tedy načase konečně elektrickým automobilům porozumět. Dosud skutečně nikdo nemá jasno o tom, jak velký bude trh s elektromobily za deset let.

Stejná komise přitom ve stejné době schválila poskytování štědrých daňových úlev pro elektromobily v Dánsku (včetně parkování zdarma v drahé Kodani). Podpora BMW by proto z tohoto pohledu měla být v pořádku.

Pokud ale jde o „běžné automobily“, je Evropská komise mnohem méně nejistá. Ve stejném tiskovém prohlášení Evropské komise se totiž objevuje zajímavý kontrast. V případě další německé regionální podpory komise začala současně prověřovat grant ve výši 83,7 milionů eur pro investiční  projekt v hodnotě 700 milionů eur společnosti Volkswagen Sachsen. Projekt je zaměřen na zásadní změnu při výrobě automobilů v segmentů malých a středních vozů v saské továrně ve Cvikově. Zde musí Komise rovněž nahlédnout do projektu a prověřit účinek pobídky a pozitivní a negativní následky, které podpora bude mít. Podíl VW na trhu v daném segmentu trhu a regionu přesahuje 25 % ještě před investicí a nově vytvořená kapacita přesáhne 5 % na trhu s klesající nebo v nejlepším případě stagnující poptávkou. Komise proto má pochybnosti, zda návrhy Německa na přiloženou definici odpovídajícího trhu mohou být přijaty.