podniky roku 2009 v českém automobilovém průmyslu | Aktuality | autoweek.cz

Podniky roku 2009 v českém automobilovém průmyslu

Podniky roku 2009 v českém automobilovém průmyslu

04.06.2010 | | Aktuality

Výsledky 12. ročníku soutěže svých členských firem s názvem „Podnik roku 2009“ vyhlásilo Sdružení automobilového průmyslu (AutoSAP) na tradiční výroční tiskové konferenci 4. června 2010 na brněnském výstavišti.

Byla použita tato hodnotící kritéria:

1. hospodářský výsledek před zdaněním (mil. Kč)

2. přidaná hodnota na pracovníka v roce 2009 (mil. Kč/pracovník)

3. a) meziroční změna tržeb za prodej vlastních výrobků a služeb (%)

b) tržby za prodej vlastních výrobků a služeb (mil. Kč)

Uvedená kritéria zajišťují co nejobjektivnější porovnání výsledků firem různého charakteru, různých velikostí a v různém stádiu podnikatelské činnosti a korigují neobvyklé výkyvy některého z parametrů. Všechna kritéria mají stejnou váhu. Konečné pořadí firem je pak dáno součtem umístění podle jednotlivých kritérií, přičemž pořadí podle kritéria 3) je dáno součtem umístění firmy podle a) a b). Podle hodnotících kritérií se jednotlivé firmy umístily takto:

 

Hospodářský výsledek před zdaněním

V roce 2009 dosáhly firmy AutoSAP v souhrnu hospodářského výsledku před zdaněním 11 160,9 mil. Kč. Nejlepšího výsledku zde dosáhla Škoda Auto a.s. (4 381 mil. Kč). Mezi prvními pěti firmami se umístily (vedle Škoda Auto a.s.) firmy Iveco Czech Republic, a.s., TPCA Czech, s.r.o., Lucas Varity, s.r.o. a Johnson Controls automobilové součástky, k.s.

 

Přidaná hodnota na pracovníka

Průměrná výše přidané hodnoty na jednoho pracovníka v rámci firem AutoSAP dosáhla hodnoty 990 147 Kč. Rozmezí, ve kterém se hodnota pohybuje, je od 2 875 tis. Kč na pracovníka (nevýrobní organizace - firma Global Assistance a.s.) až po hodnotu 58 605 Kč na pracovníka. Mezi prvními pěti firmami se umístily (mimo již zmíněnou firmu Global Assistance a.s.) firmy D Plast-Eftec a.s., MC Syncro Kolín, s.r.o., Škoda Auto a.s. a Benteler ČR s.r.o.

 

Meziroční změna tržeb za prodej vlastních výrobků a služeb

Parametr nárůstu tržeb (vyjádřený v %) v meziročním porovnání 2009 a 2008 charakterizoval dynamiku rozvoje firmy. Mezi prvních pět firem se zařadily firmy Hyundai Motor Manufacturing Czech s.r.o. (HMMC s.r.o.), Behr Ostrava s.r.o., THT, s.r.o., ZF Engineering Plzeň s.r.o. a Duve ČR, s.r.o.

 

Tržby za prodej vlastních výrobků a služeb

Tento údaj je druhou složkou kumulovaného parametru zohledňujícího ekonomickou stabilitu, zejména u firem s trvale vysokou úrovní tržeb z vlastní výroby. Mezi prvních pět patří následující firmy: Škoda Auto a.s. (její podíl na tržbách všech firem Sdružení AP dosáhl 33,1 %), TPCA Czech s.r.o. (s podílem na tržbách 10,1 %), HMMC s.r.o. s 5,5 %, Barum Continental spol. s r.o. a Robert Bosch odbytová s.r.o. (zastřešující výrobce společnosti Robert Bosch v ČR).

 

Z výsledků v jednotlivých kategoriích bylo vzešlo následujících pět firem jako „Podniky roku 2009“ v českém automobilovém průmyslu:

 

Lucas Varity s.r.o.

Škoda Auto a.s.

TPCA Czech, s.r.o.

Hella Autotechnik Nova, s.r.o.

Iveco Czech republic, a.s.

 

V dosavadních dvanácti ročnících soutěže byly mezi nejčastěji vyhodnocenými pěti firmami:

7 x - firmy Continental Automotive Czech Republic s.r.o. (dříve Siemens VDO Česká republika s.r.o. -1998, 2000, 2002, 2005, 2006, 2007 a 2008) a Škoda Auto a.s. (1998, 2000, 2001, 2005, 2006, 2007, 2009);

5 x - firma Barum Continental spol. s r.o. (za roky 1998, 1999, 2001, 2002 a 2003);

4 x - firmy Continental Teves CZ, s.r.o. (1999, 2000, 2001 a 2005), Lucas Varity, s.r.o. (2001, 2002, 2003, 2005 a 2009), Behr Czech s.r.o. (2003, 2004, 2005 a 2006) a Iveco Czech Republic, a.s. (2006, 2007, 2008 a 2009).