cestovním pojištěním lze zabránit celoživotnímu zadlužení | Aktuality | autoweek.cz

Cestovním pojištěním lze zabránit celoživotnímu zadlužení

Cestovním pojištěním lze zabránit celoživotnímu zadlužení

08.06.2010 | Rybecká Ivana | Aktuality

Společnost Europ Assistance, která se na začátku roku 2010 stala jedničkou v asistenci k cestovnímu pojištění, shrnula své působení v roce 2009 a připravila doporučení pro letní sezonu 2010.

Společnost Europ Assistance Česká republika byla založena v roce 2001 a v současnosti obsluhuje více než 40 korporátních zákazníků z České a Slovenské republiky. Mezi její významné zákazníky patří například pojišťovny Česká pojišťovna, Generali, Citibank, UNIQUA nebo automobilky a značky Renault, Nissan, Honda, Toyota a Fiat.

Skupina Europ Assistance byla založena v roce 1963 v Paříži jako první asistenční společnost na světě. Dnes působí na celém světě ve 208 zemích a má více než 300 milionů  privátních či korporátních zákazníků.

V roce 2009 zajistilo 70 pracovníků Europ Assistance Česká republika více než 23 691 asistenčních zásahů v oblastech automobily, zdraví, cestování, domácnost a rodina. V loňském roce společnost registrovala 2 300 000 klientů a 836 000 vozidel. Na základě 271 000 telefonických hovorů bylo v oblasti cestovní asistence realizováno 7373 zásahů, 527 hospitalizací a 261 repatriací.

Průměrný náklad na jednu pojistnou událost za rok 2009 byl 7540 Kč a nejvyšší náklad na jednu pojistnou událost činil 3 306 800 Kč. Průměrný náklad na leteckou repatriaci dosáhl 76 800 Kč a průměrný náklad na pozemní repatriaci 28 000 Kč. Ambulantní ošetření stálo v průměru 3900 Kč. Veškeré tyto náklady byly asistenční službou hrazeny z cestovního pojištění. V případě, že klient není pojištěn, hradí si náklady léčebné péče sám.

Oproti zažitým představám, že asistence je poskytována většinou osobám s vyšším věkem, hovoří fakt, že nejvíce asistenční pomoci bylo poskytnuto klientům ve věku 27 roků, což je oproti roku 2008 posun k o dva roky mladší skupině. Každým rokem se posunuje hranice stáří klientů. Letos je nejstarším klientem 92 let stará paní. Nejčastější diagnózou nejmladší věkové kategorie jsou nemoci dýchacích cest a poruchy zažívacího traktu.

Věková skupina kolem 30 let je nejrizikovější v oblasti úrazů. Mezi nejčastěji využívané služby v roce 2009 patřila asistence informačního charakteru (1300 zásahů), při níž klienti dostávali údaje o poloze nejbližšího zdravotnického zařízení, rizicích v dané oblasti a způsobu řešení vzniklé situace. Významně vzrostla i asistence při ztrátě zavazadel (asi 300 asistencí). Asistence nelékařských služeb, jako je právní asistence, obecně stoupá.

Od roku 2006 došlo v portfoliu pojistných událostí Europ Assistance k výraznému posunu od Chorvatska k Řecku a v posledních dvou letech k Egyptu. V rámci četnosti zásahů stoupá podíl potíží trávicího traktu (nárůst o 12 % v období 2007-2009) a klesá podíl úrazů (pokles o 10 % v letech 2007-2009).

První místo s nejvyšší počtem zásahu již potřetí obsadil Egypt následovaný Řeckem, Itálií a Rakouskem. V Egyptě převažují problémy se zažíváním spojené s odlišným mikrobiálním složením a kvalitou vody. V Řecku stoupá počet problémů s dýchacími cestami, což může souviset s nesprávným používáním klimatizace. Itálie a Rakousko jsou rájem zimních sportů, což souvisí s četnými úrazy končetin, pohmožděninami a zlomeninami.

 

"Kvalitní cestovní pojištění by při cestách do zahraničí mělo být stejnou nezbytností, jako například spodní prádlo. Je běžné, že náklady na řešení pojistné události včetně úhrady léčebných nákladů se mohou vyšplhat i do výše několika milionů korun," říká Vladimír Fuchs, obchodní ředitel a prokurista Europ Assistance. "Jednoznačné doporučení pro nadcházející letní sezónu je být pojištěn přímo na aktivitu, kterou jedu do zahraničí vykonávat. Další zásadou by mělo být, že v případě jakýchkoliv problémů je třeba volat nejprve asistenční službu. Její využití je téměř u všech pojišťoven poskytováno v rámci daného pojistného produktu zdarma. Cestovatelé se tím mohou ochránit nejenom před celoživotním zadlužením, ale především i před zhoršováním svého zdravotního stavu," dodává V. Fuchs.

 

Společnost Europ Assistance na základě svých zkušeností doporučuje:

1. Nepodceňovat pojištění a dobře se pojistit na činnost, kterou bude klient v zahraničí vykonávat, a to zejména u rizikových sportů, vysokohorské turistiky, potápění. Pojištění poskytované z platebních karet bývá často nedostatečné. Evropské pojištění EHIC nekryje náklady na repatriaci, komerční pojištění je proto nezbytné. Dát si pozor na výluky v pojištění a vědět přesně zda je pojištěn na profesní, rekreační či sportovní činnost.

2. Využívat vhodné pomůcky a vybavení při zimních i letních sportech.

3. Pojistit se vždy i na první den, kdy se klient do místa pobytu přesunuje. Při cestě se často projevuje psychická zátěž a změna klimatu, takže roste riziko nehod.

4. Mít u sebe vždy kartičku svého cestovního pojištění a asistenční služby a mobilní telefon s aktivovaným roamingem nebo telefon pro provoz v lokální síti. Nevypínat příchozí hovory.

6. V případě jakýchkoli problémů volat nejprve asistenční službu. Ta klientovi poradí kam se s problémem obrátit. Zabrání se tak zbytečným výdajům či operacím, například u soukromých lékařů. Doporučují se státní nemocnice, které poskytují standardní řešení.

7. Pamatovat si, že kvalitní cestovní pojištění při cestách do zahraničí, může zabránit celoživotnímu zadlužení celé rodiny, neboť náklady na řešení pojistné události a úhrada léčebných nákladů se mohou vyšplhat do výše několika milionů korun.

8. Využívat vhodné pomůcky a vybavení, a to i při letních sportech - zejména při vysokohorské turistice jde o vhodnou obuv a oblečení, dále o přilby u cyklistů na horských kolech a o chrániče při in-line bruslení.

 

 • Cestovním pojištěním lze zabránit celoživotnímu zadlužení
 • Cestovním pojištěním lze zabránit celoživotnímu zadlužení
 • Cestovním pojištěním lze zabránit celoživotnímu zadlužení
 • Cestovním pojištěním lze zabránit celoživotnímu zadlužení
 • Cestovním pojištěním lze zabránit celoživotnímu zadlužení
 • Cestovním pojištěním lze zabránit celoživotnímu zadlužení
 • Cestovním pojištěním lze zabránit celoživotnímu zadlužení
 • Cestovním pojištěním lze zabránit celoživotnímu zadlužení
 • Cestovním pojištěním lze zabránit celoživotnímu zadlužení
 • Cestovním pojištěním lze zabránit celoživotnímu zadlužení
 • Cestovním pojištěním lze zabránit celoživotnímu zadlužení
 • Cestovním pojištěním lze zabránit celoživotnímu zadlužení