renault zkouší nabíjení v2g | Aktuality | autoweek.cz

Renault zkouší nabíjení V2G

Renault zkouší nabíjení V2G

08.04.2019 | Rybecký Vladimír | Aktuality

Groupe Renault začíná v elektricky poháněných vozech ve velkém rozsahu zkoušet nabíjení střídavým proudem pomocí technologie vehicle-to-grid (V2G). Technologie používající reverzibilní palubní nabíječku mohou výrazně snížit související náklady nabíjecích terminálů.
Groupe Renault zahajuje první rozsáhlé zkušební projekty reverzibilního nabíjení. Technologie s využitím střídavého proudu má zvláštnost v umístění reverzibilní nabíječky uvnitř vozidla, takže vyžaduje pouze jednoduchou a levnou úpravu stávajících nabíjecích terminálů.
 
V průběhu roku 2019 bude v Evropě uveden vozový park 15 vozidel Zoe s nabíjením vehicle-to-grid, které s pomocí partnerů Renaultu položí základy pro budoucí standardy. Pilotní projekty začínají v Utrechtu (Nizozemsko) v ekosystému vyvinutém společností We Drive Solar a na ostrově Porto Santo v souostroví Madeira (Portugalsko) s dodavatelem energie Empresa de Electricidade da Madeira. Následně budou zahájeny další pilotní projekty ve Francii, Německu, Švýcarsku, Švédsku a Dánsku.
 
„Nabíjení vozidel vehicle-to-grid je klíčovým pilířem inteligentních elektrických ekosystémů, které společnost Groupe Renault vytvořila. Zvolili jsme palubní technologii, která také optimalizuje náklady na dobíjecí stanice, a tím usnadňuje rozsáhlý rozvoj,“ říká ředitelka pro elektrická vozidla společnosti Groupe Renault Gilles Normandová.
 
Výhody nabíjení vozidel vehicle-to-grid
Nabíjení vozidel pomocí technologie V2G (z vozidla zpět do sítě), nazývané také reverzibilní napájení, reguluje nabíjení a vybíjení akumulátorů elektricky poháněných vozidel v souladu s potřebami uživatelů a dodávkou elektřiny ze sítě. Nabíjení dosahuje svého maxima pokud dodávka elektřiny převyšuje poptávku, zejména během špičky ve výrobě obnovitelné energie. Vozidla jsou také schopna posílat elektřinu do sítě v době spotřební špičky. Elektrická vozidla proto mohou sloužit jako dočasné sklady energie a stávají se klíčovými hnacími silami rozvoje obnovitelné energie.
 
Tímto způsobem elektrická síť optimalizuje dodávky místní obnovitelné energie a snižuje náklady na infrastrukturu. Současně zákazníci používají více ekologickou a více ekonomickou spotřebu elektřiny a jsou finančně odměňováni za poskytování služeb elektrické sítě.
 
Vytváření základů pro budoucí nabídku v nabíjení vozidel vehicle-to-grid
Reverzibilní nabíjení bude prověřováno v několika projektech (elektrické ekosystémy nebo služby mobility) v sedmi zemích. Spolu s různými partnery položí základy pro budoucí nabídku společnosti Groupe Renault. Cíle jsou dva: zjistit realizovatelnost a potenciální zisky. Pilotní programy pomohou:
- pozvednout technické a ekonomické výhody palubního řešení u elektrických vozidel
- ukázat hodnotu služeb poskytovaných dodavateli elektřiny, jako jsou podpora spotřeby sluneční a větrné energie, kontrola frekvence nebo napětí sítě a snížení nákladů na infrastrukturu
- pracovat na regulačních rámcích mobilního úložiště energie, odhalit úskalí a nabídnout konkrétní řešení
- stanovit společné standardy, základní požadavky pro průmyslovou instalaci.