tpca - zelená továrna | Aktuality | autoweek.cz

TPCA - zelená továrna

TPCA - zelená továrna

12.12.2011 | Rybecký Vladimír | Aktuality

Automobilka TPCA Toyota Peugeot Citroën se na setkání s představiteli samosprávy, regionu, dodavateli energií a novináři pochlubila výsledky dosaženými v oblasti snižování vlivu na životní prostředí, které ji řadí k nejšetrnějším automobilovým továrnám na světě.

Setkání uvedl president TPCA Satoši Tačihara: "V rámci naší Vize 2020 se chceme srovnávat s těmi nejlepšími v našem oboru a být příkladem pro ostatní továrny při využití dalšího rozvíjení synergií našich tří firem. Když říkáme, že naším cílem je spokojený zákazník, nemyslíme tím jen konečného uživatele auta, ale také naše zaměstnance a vůbec všechny, kteří jsou nějakým způsobem na TPCA napojeni včetně obcí a lidí v blízkém okolí. Co můžeme udělat pro jejich spokojenost? Naslouchat všem co po nás chtějí a přemýšlet o tom, co můžeme udělat pro jejich spokojenost. Proto je pro mne prvním zákazníkem ten, kdo pracuje vedle mne a musím ručit za svou práci."

"Neustále se zlepšující výsledky jsou jasným signálem o našem úspěšném naplňování snahy být zelenou továrnou. Ekologické cíle jsou součástí každého článku našeho výrobního řetězce. Ochranu životního prostředí podporujeme i v regionu formou grantové politiky," upřesňuje president TPCA Satoši Tačihara.

Nový výkonný vicepresident TPCA Patrice Le Guyader doplnil: "Mluvíme o odpovědnosti a základních principech, ale pro nás to není jen koncept. Můžete se sami přesvědčit, že tyto vize naplňujeme i v praxi. A nejde jen o to, že vyrábíme z hlediska životního prostředí jedny z nejlepších aut na světě. Společenskou odpovědností myslíme být dobrým zaměstnavatelem i dobrým sousedem pečujícím o životní prostředí, bezpečnost, zdraví a vzdělávání. Proto podporujeme nejrůznější aktivity v rámci našeho grantového programu Partnerství pro Kolínsko, v jehož rámci jsme už rozdělili 85 milionů Kč na projekty zaměřené na bezpečnější dopravu, zlepšování životního prostředí a vzájemného soužití."

TPCA usiluje o co nejefektivnější využívání energií, tedy elektřiny, vody a plynu. Důležitou roli v těchto aktivitách hraje využívání principů kaizen a kroužků jakosti, což vyžaduje aktivní zapojení všech zaměstnanců. Výsledkem je, že se neustále snižuje spotřeba elektrické energie a vody i objem odpadů v přepočtu na vyrobené auto. V roce 2010 automobilka snížila spotřebu energií na vyrobené auto na 673 kWh. vykazuje velmi nízké hodnoty ve spotřebě vody, kdy na výrobu jednoho vozu spotřebuje pouhých 1,17 m3 vody, dosahuje snižování objemu odpadů na jedno vyrobené auto - v roce 2010 to bylo 7,5 kg (o rok před tím to bylo 7,73 kg) a v přepočtu na metr čtvereční lakované plochy vyprodukuje pouze 12,9 g organických těkavých látek (VOC).

Ekologická výroba v TPCA vychází z řady lokálních aktivit a motivačních opatření, které vedou zaměstnance k ohleduplnému chování k životnímu prostředí. Průběžně se sledují výsledky jednotlivých oddělení v třídění odpadů, pořádají se tématické víkendové exkurze pro rodiny zaměstnanců a populární je Den čistého ovzduší. V jeho rámci každý zaměstnanec, který přijede do zaměstnání na kole, získá triko s motivem zeleného měsíce.

Během setkání byly představeny konkrétní projekty, pomocí nichž bylo dosaženo významných úspor v různých oblastech dokládající, že i bez potřeby vynakládání peněz lze na základě analýzy všech částí výrobního procesu jen zlepšením využíváním zdrojů dosáhnout úspor, které se v celkovém součtu projevují jako velmi významné jak z hlediska snižování zátěže pro životní prostředí, tak i finančních úspor. Například optimalizací využívání kompresorů dodávajících stlačený vzduch se podařilo ušetřit 13 % energie pro jejich provoz, což představuje 1120 MWh/rok. Z analýzy potřeb na teplotu v lakovacích kabinách přineslo úsporu 3750 MWh/rok. Změna standardů pro vytápění znamenala úsporu 40 % potřeby zemního plynu pro vytápění a zavedení rekuperace tepla v lakovně uspořilo 25 %. Podobně se ve vodním hospodářství se od zahájení výroby podařilo postupně snížit potřebu vody o 58 %.

 • TPCA - zelená továrna
 • TPCA - zelená továrna
 • TPCA - zelená továrna
 • TPCA - zelená továrna
 • TPCA - zelená továrna
 • TPCA - zelená továrna
 • TPCA - zelená továrna
 • TPCA - zelená továrna
 • TPCA - zelená továrna
 • TPCA - zelená továrna
 • TPCA - zelená továrna