škoda chce být zelená nejen v logu | Aktuality | autoweek.cz

Škoda chce být zelená nejen v logu

Škoda chce být zelená nejen v logu

15.02.2013 | Rybecký Vladimír | Aktuality

Aktivity společnosti Škoda Auto v oblasti ochrany životního prostředí nově zastřešuje strategie GreenFuture. GreenFuture je součástí cílů koncernu Volkswagen v oblasti ochrany životního prostředí do roku 2018.

Cílem strategie Škoda GreenFuture je podpora trvale udržitelného rozvoje podniku. Prioritou je zejména výroba efektivních vozidel a šetrné nakládání se zdroji v celém podniku. Prostředkem dosažení těchto cílů bude hlavně snižování spotřeby energie a vody, nižší emise škodlivých látek a vyšší podíl recyklace do roku 2018. Škoda tak přispěje ke splnění cílů strategie ochrany životního prostředí koncernu Volkswagen do roku 2018.

Škoda do ochrany životního prostředí investuje průběžně. Od roku 1991 podnik investoval do trvale udržitelného využívání zdrojů zhruba 10,3 miliardy Kč, což je více než 410 milionů eur.

Principy GreenFuture jsou součástí Růstové strategie Škoda 2018. Cílem je zlepšení hospodářských výsledků při současném snížení dopadů na životní prostředí. Výroba společnosti Škoda bude o 25 % šetrnější k životnímu prostředí při současném zvýšení produkce o 50 %.Všechny ekologické aktivity společnosti Škoda pro další snížení spotřeby zdrojů jsou zahrnuty a koordinovány v programu GreenFuture.

„Pro dosažení našich cílů posílíme naši strategii trvale udržitelného rozvoje. Pod názvem GreenFuture jsme sestavili tým odborníků, který bude řídit ekologické aktivity společnosti Škoda efektivněji,“ říká předseda představenstva společnosti Škoda Auto Winfried Vahland.

Při seznamování s programem GreenFuture člen představenstva společnosti za oblast výroby a logistiky Michael Oeljeklaus řekl: "Už jsme toho v této oblasti hodně udělali, ale nemůžeme být spokojeni a musíme ještě hodně přidat. Významným způsobem investujeme do zelené budoucnosti. Nyní všechny tyto vytváříme integrovaný projekt a naše aktivity soustředíme pod jednu střechu. Cíle máme stanoveny, ale rozhodující roli při jejich naplňování budou mít naši zaměstnanci. Každý z nich může přispět. Proto je budeme školit v tom jak šetřit a povedeme s nimi rozhovory o tom jak věci zlepšovat. Povedeme aktivní komunikaci, protože chceme aktivní zapojení všech pracovníků. Budeme také udělovat Cenu GreenFuture, jakéhosi interního Oscara pro nejlepší ekologické nápady."

Tým GreenFuture je podřízen přímo představenstvu společnosti. Projekt GreenFuture stojí na třech hlavních pilířích: GreenProduct, GreenFactory a GreenRetail.

V rámci celokoncernové strategie ochrany životního prostředí bude výroba ve společnosti Škoda do roku 2018 o 25 % šetrnější k životnímu prostředí. V rámci pilíře GreenFactory se Škoda soustředí zejména na snižování spotřeby energie a vody, množství odpadu vznikajícího na jeden vůz, stejně jako na emise CO2 a takzvané VOC (Volatile Organic Compounds), které vznikají například při lakování karoserií. 

Při výrobě tepla a elektřiny, kterou závod Škoda v Mladé Boleslav zásobuje dodavatel Ško-Energo, je v současné době hnědé uhlí nahrazováno biomasou ve formě dřevěných pelet.

Aktuálním příkladem výroby šetrné k přírodním zdrojům je zprovoznění servomechanické lisovací linky v závodě v Mladé Boleslavi. Toto nové zařízení pracuje efektivněji při současném snížení spotřeby energie a jedním z nejmodernějších zařízení tohoto druhu v Evropě. Spotřebuje až o 15 % méně energie než srovnatelné starší linky.

GreenProduct se zabývá trvale udržitelnou mobilitou, kterou v současné době představují hlavně ekologické modely GreenLine a Green tec. V současnosti je v nabídce značky Škoda 48 modelů s hodnotou emisí nižší než 120 g CO2/km, deset z nich emituje dokonce méně než 100 g CO2/km. Varianta GreenLine nové generace modelu Škoda Octavia se může chlubit spotřebou 3,4 l nafty na 100 km, resp. emisemi CO2 89 g/km. V provozu je také testovací flotila deseti elektromobilů Octavia Green E Line, která sbírá data pro výzkum bezemisní mobility. Všechny nové vozy značky Škoda jsou navíc minimálně z 85 % recyklovatelné.

Třetím pilířem je GreenRetail, který se týká šetrnosti dealerství a servisů k životnímu prostředí. Jeho součástí jsou například ekologické audity, tedy kontroly dodržování ekologických standardů. Dále sem můžeme zařadit oceňování prodejců Zelenou pečetí, nebo akce jako Jarní úklid 2012. Při ní bylo ze skladů servisních partnerů v České republice vyřazeno zhruba 95 tun nepotřebného materiálu, z něhož bylo téměř 90 % dále zpracováno.

Také zaměstnanci společnosti Škoda se ve svém volném čase podílí na ochraně životního prostředí. Od roku 2007 vysazuje Škoda za každý v České republice prodaný automobilů jeden strom. Dosud bylo vysazeno zhruba 363 000 stromků, v letošním roce přibude dalších téměř 60 000 sazenic.