meyle-original senzory rozdílu tlaku pro dpf | Autoservis | autoweek.cz

Meyle-Original senzory rozdílu tlaku pro DPF

Meyle-Original senzory rozdílu tlaku pro DPF

16.04.2018 | | Autoservis

Výrobce z Hamburku rozšiřuje svůj sortiment o nové senzory rozdílu tlaku pro včasnou regeneraci filtrů pevných částic v provedení Meyle-Original. Bezproblémová komunikace mezi senzorem a řídící jednotkou může zabránit drahé následné škodě a chybným diagnózám.

Defektní senzor rozdílu tlaku (DP-senzor) může vést až k nevratnému poškození filtru pevných částic (DPF) s vysokou následnou škodou, poškození turbodmychadla nebo motoru. Díky včasné výměně za Meyle-Original senzor rozdílu tlaku zamezíte dlouhodobě vzniku takové škody.
 
Mapy Meyle-Original DP-sensorů, vyrobené podle O.E. specifikací, jsou plně kompatibilní s řídícími jednotkami vozidel. To výrazně snižuje nebezpečí následných škod a chybných diagnóz na vozidle. Při problémech v oblasti výfukového systému není vždy nutná výměna filtru pevných částic – ve většině případů je možné výměnou jednotlivých senzorů ušetřit mnoho peněz a času.
 
Pro zajištění co nejvyšší možné kvality se sensibilní elektronika tohoto Meyle-Original DP-sensoru vyrábí v tzv. čistých prostorech. Ve výfukovém systému tento senzor měří tlak před a za filtrem pevných částic. Na základě rozdílu těchto tlaků se vyhodnocuje stupeň zanešení filtru pevných částic a start regenerace. V případě, že tento senzor má poruchu nebo nepracuje správně, může dojít k tomu, že není včas zahájena regenerace a dojde k nevratnému ucpání filtru. To může nakonec vést k drahé následné škodě, jako například poškození turbodmychadla. Proto je bezpodmínečně nutné vadný senzor okamžitě vyměnit. Výpadek senzoru řidiči signalizuje rozsvícení varovné kontrolky na přístrojové desce. Při výměně filtru pevných částic je nutné současně vyměnit senzor rozdílu tlaku.
 
V současnosti pokrývají tyto Meyle-Original DP-senzory sedmi referencemi více jak 26 milionů vozidel. Zavedením dalších referencí tento rok Meyle posílí svoje postavení v tomto stále rostoucím segmentu trhu a zvýší pokrytí vozového parku na více jak 50 milionů vozidel.
 
„V průběhu několika posledních měsíců zaznamenáváme zvýšenou potřebu oprav a výměn senzorů v oblasti výfukového systému u dieselových vozidel. Proto jsme se rozhodli pro rozšíření portfolia senzorů určených pro výfukové systémy nejvyšší kvality, pouze v souladu se specifikacemi O.E. Tímto chceme pokračovat v úspěšné cestě, kterou jsme začali nabídkou teplotních senzorů výfukových plynů a nabídnout naším zákazníkům po celém světě další spolehlivé produkty z této oblasti“, říká Dominik Overmann, vedoucí oddělení elektroniky a senzoriky u firmy Meyle.
 
Meyle servisní tipy:
1. Při poruše senzoru rozdílu tlaku, který je signalizován varovnou kontrolkou na palubní desce, je bezpodmínečně nutná okamžitá výměna tohoto senzoru, aby se předešlo vzniku vysokých následných škod na filtru pevných částic
2. Při výměně filtru pevných částic vždy vyměnit i senzory rozdílu tlaku
3. Meyle doporučuje při výměně DP-senzorů zároveň vyměnit i přívodní hadičky.