české firmy chtějí svá auta vlastnit | Autoservis | autoweek.cz

České firmy chtějí svá auta vlastnit

České firmy chtějí svá auta vlastnit

10.11.2019 | | Autoservis

Výzkum Arval Mobility Observatory ukázal, že větší společnosti sahají po operativním leasingu.
Více než polovina českých firem si pořizuje automobily do svého vlastnictví. Podle výzkumu Arval Mobility Observatory, který mapuje užívání firemních vozidel, se tím liší od evropského trendu, kdy firmy dávají přednost alternativnímu financování. V obou případech roste zájem o operativní leasing. K nákupu aut do svého vlastnictví se v České republice hlásí 54 % vozových parků.
 
Menší firmy jezdí ve vlastním
V zahraničí je podle výzkumu pořizování vlastních aut oproti tuzemsku méně oblíbené. K nákupu sahá pouze 40 % firem, a to nejčastěji těch malých. Ke koupi do svého vlastnictví u nás přistupuje 66 % firem, které mají méně než deset zaměstnanců. V zahraničí tento model preferuje 48 % firem stejné velikosti. V případě velkých firem v České republice zájem o vlastnictví automobilu nevykazuje ani polovina dotazovaných - z tuzemských firem nad 500 zaměstnanců tuto metodu volí 49 % z nich. V ostatních zemích vykázalo zájem o pořízení vlastního vozu pouze 29 % firem stejné velikosti.
 
Operativní versus finanční leasing
Jako alternativu k nákupu si evropské firmy oblíbily operativní leasing. Mezi metodami financování vozidel zaujímá ve sledovaných evropských zemích 30% podíl. V České republice je operativní leasing pro firmy až třetí možností financování - s 18 % stojí až za finančním leasingem, který u nás využívá 19 % firem. V Evropě podle průzkumu po finančním leasingu sahá 24 % oslovených firem.
 
I v České republice ale zájem o operativní leasing postupně stoupá, a to především u firem do 500 zaměstnanců, kde naopak finanční leasing postupně ztrácí na atraktivitě. U velkých firem nad 500 zaměstnanců má zájem o finanční leasing kolísavou úroveň, nicméně velké firmy v zájmu o operativní leasing v České republice stále vedou. Ty nad 500 zaměstnanců jej volí v 30 % případů, v Evropě v 52 %. V kategorii firem 100 až 499 zaměstnanců je to u českých firem 22 %, u evropských 41 %.
 
Budoucnost leasingu je v malých firmách?
Velký a dosud nevyužitý potenciál pro další růst operativního leasingu se podle Arvalu nachází v kategorii malých firem, které se často s možnostmi operativního leasingu dosud příliš neseznámily.
 
„S tímto segmentem máme několikaleté zkušenosti. Malým firmám se snažíme srozumitelně představit možnosti a výhody tohoto typu financování. Že se už i menší firmy začínají v tomto segmentu orientovat, ukazuje pozvolný nárůst podílu operativního leasingu i v malých autoparcích,“ upozorňuje konzultant Arval CZ Tomáš Kadeřábek. Na otázku, zda mají v úmyslu v následujících třech letech rozvíjet operativní leasing, odpovědělo kladně 35 % manažerů v ČR a 38 % manažerů v ostatních sledovaných zemích. Největší zájem se opět projevil v kategorii firem nad 500 zaměstnanců. V ČR bylo v této kategorii zaznamenáno 62 % kladných odpovědí, v ostatních evropských zemích 59 %.