situace s filtry pevných částic (dpf) | Autoservis | autoweek.cz

Situace s filtry pevných částic (DPF)

Situace s filtry pevných částic (DPF)

18.05.2018 | Rybecký Vladimír | Aktuality

Filtry pevných částic (DPF) jsou pro Svaz dovozců automobilů (SDA) důležité téma. DPF by neměl být strašákem. Text vychází z prezentace představitele SDA Josefa Förstera při tiskové konferenci na aktuální automobilová témata.
Jakých vozidel se týká?
Vozidel poháněných spalovacími motory produkujícími pevné částice (PM) - osobní, lehké užitkové a nákladní vozidla vybavená vznětovými motory a zážehovými motory s přímým vstřikováním paliva.
 
Kdy se začaly používat
V Evropě se filtry pevných částic (DPF resp. FAP) objevily u vozidel na přelomu tisíciletí. Zaváděny byly postupně na základě tlaku místních, národních a celoevropských předpisů. U osobních automobilů se u některých modelů objevily s normou Euro 3 (2001), od Euro 5 (cca 2010) jsou již ve výbavě u všech vznětových motorů.
 
Co ovlivňuje správnou funkci a životnost DPF
- kvalita paliva
- správná a včasná údržba
- případné závady palivového systému
- používání správného motorového oleje
- styl jízdy se vznětovým motorem.
Není výjimkou, že DPF má životnost blízkou životnosti motoru. Pro jeho správnou funkčnost je ale potřeba udržovat motor v dobré kondici.
 
Důvody, proč jsou v ČR vozy provozovány s odstraněnými nebo nefunkčními DPF
- nedodržování pravidel údržby vozidla (stav palivového systému, používání paliv a maziv, neodborné opravy)
- nedostatečná úroveň kontrol v provozu
- opravy s použitím nefunkčních náhražek filtrů
- snaha majitelů o úsporu na úkor lidského zdraví a životního prostředí
- nabízení „levné“ opravy odstraněním filtru
- v některých případech cena dílů i oprav.
 
Problémy v oblasti legislativy
Na úrovni EU:
- úprava pravidel kontroly emisí v STK (homologační hodnota koeficientu absorpce, kontrolní úkony směřující k nefunkčním DPF)
- sjednocení pravidel pro kontrolu na silnici
- přesnější pravidla pro kvalitu DPF z druhovýroby na funkčnost a životnost
- rychlá reakce na snahu o zpřísnění předpisů na národní úrovni.
Na úrovni členských států EU:
- rychlá reakce pro realizaci kroků směřujících k efektivní kontrole
- důsledná a včasná implementace předpisů EU
- mezinárodní spolupráce a výměna informací v této oblasti
- zajištění vhodných kontrol v provozu
- ochrana spotřebitele před nabízením nefunkčních výrobků a nabízením nelegálních služeb.
Legislativně se podařilo snížit resp. odstranit možnost nabízet otevřeně odstranění DPF, ale na druhou stranu postupy při měření emisí umožňují, aby požadavky splnilo i vozidlo bez DPF. Chybí metodika EU pro jednotnou účinnou kontrolu stavu pohonné jednotky z hlediska emisí.
 
Kroky k nápravě tohoto stavu
Na straně výrobců a dovozců vozidel:
- již realizované programy výhodných akcí a nabídek dílů a oprav
- odstranění mýtů ohledně oprav nefunkčních DPF, osvěta v oblasti správného používání vozu s DPF.
Na straně dozorových orgánů:
- kvalitní kontrola v rámci pravidelných STK i na silnici
- dohled nad subjekty, které nabízejí službu demontáže DPF
- opatření proti nabízení nefunkčních DPF - ČOI by konečně měla zasáhnout proti jejich prodeji.
 
Automobilový průmysl se v posledních desetiletích obrovskou měrou zasadil ve věci snížení následků nehod a ochrany životního prostředí. Předpisy EU mají klíčovou roli pro řešení problematiky bezpečnostních i enviromentálních parametrů vozidel pro dosažení vyrovnané úrovně přepisů, technologických možností výrobců a reálných dopadů na úroveň vozového parku. Na předpisy pro homologaci musí vždy navazovat pravidla pro reálný provoz v případech, kdy může docházet k ohrožení zdraví, bezpečnosti provozu a životního prostředí. Navržené cíle musí být reálné, jejich časté změny se nepříznivě projevují ve vnímání předpisů, pokud nebyly dostatečně vyhodnoceny jejich dopady.
 
Proč u vozidla s nefunkčním DPF nemusí být vždy nutná výměna filtru?
Problém s ucpaným a tím nefunkčním DPF ve většině případů není ve filtru samotném, ale je obvykle důsledek jiné závady. Nejčastěji proto, že pravidelné využívání vozu se vznětovým motorem pouze na krátké jízdy menší rychlostí po městě neumožňuje regeneraci DPF. V České republice kolem 50 % vozidel ujede ročně 10 000 km nebo méně, což je málo pro využití vznětového motoru. Zhoršená činnost DPF ale také může signalizovat poškození čidla tlaku nebo teploty, EGR ventilu apod.