objem nepojištěných škod se meziročně snížil na polovinu | Aktuality | autoweek.cz

Objem nepojištěných škod se meziročně snížil na polovinu

Objem nepojištěných škod se meziročně snížil na polovinu

23.04.2013 | Rybecká Ivana | Aktuality

V minulém roce způsobili motoristé ve vozidlech bez povinného ručení 3133 škod v celkové hodnotě 144 milionů Kč. Počet nepojištěných vozidel klesl ke konci roku 2012 na 595 500. Dle statistik České kanceláře pojistitelů (ČKP) jde o historicky nejnižší hodnoty. 

K razantnímu poklesu nepojištěných škod a zejména pak jejich finanční výše významnou měrou přispěly přísnější postihy vůči neplatičům povinného ručení, které vstoupily v účinnost v lednu 2009. Díky nim nepojištění motoristé přímo participují na plnění garančního fondu ČKP, z kterého jsou poškozeným hrazeny škody způsobené vozidly bez povinného ručení. Což je dobrou zprávou pro poctivé motoristy, protože v minulosti to byli právě oni, kdo částí svého povinného ručení solidárně přispívali na úhrady nepojištěných škod.

V roce 2008, před novelou zákona č.168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla, Česká kancelář pojistitelů evidovala 4872 nepojištěných škod, což je o 36 % více než v roce 2012. Finanční výše nepojištěných škod v roce 2008 dosáhla hodnoty 355 milionů Kč. V roce 2012 už jen 144 milionů Kč.

„Vidíme i výrazný meziroční posun, kdy mezi lety 2011 a 2012 poklesl objem nepojištěných škod o více než polovinu z 299 milionů Kč v roce 2011 na 144 milionů Kč v roce 2012,“ říká Jakub Hradec, výkonný ředitel ČKP a dodává: „Je nesporné, že přísnější postihy fungují a díky nim již motoristé zbytečně neriskují a pro svá vozidla povinné ručení sjednávají. Samozřejmě stále se najdou tací, a není jich málo, kteří jsou nepoučitelní. Věříme, že i oni časem pochopí, že provozovat nepojištěné vozidlo je zbytečný hazard, který se jim nevyplatí.“

Nástrojem, který se pro snižování počtu nepojištěných vozidel na českých silnicích ukázal jako nejefektivnější, jsou příspěvky nepojištěných do garančního fondu ČKP. Příspěvek se hradí za každý den, kdy vozidlo nebylo pojištěno. Denní sazba je dána zákonem a u osobních vozidel činí 50 nebo 70 Kč. K tomu se připočítávají náklady na uplatnění příspěvku. Od nabytí účinnosti novely zákona ČKP v průměru rozeslala ročně 357 000 výzev k zaplacení povinného příspěvku nepojištěných. Na neplatičích povinného ručení ročně v průměru inkasovala 435 milionů Kč. „Veškeré prostředky od nepojištěných motoristů putovaly do garančního fondu ČKP na úhradu nepojištěných škod. Do současné doby bylo z garančního fondu ČKP poškozeným uhrazeno plnění ve výši přesahující 2,4 miliardy Kč. A vzhledem k tomu, že výplata plnění poškozeným probíhá dlouhodobě, představují v budoucnu splatné závazky vůči poškozeným další více než 2,2 miliardy Kč,“ doplnil Hradec.

V loňském roce intenzita obesílání výrazně vzrostla. Celkem bylo rozesláno 682 tisíc výzev a do garančního fondu bylo inkasováno 1,024 milionu Kč.

„Rok 2012 lze brát z hlediska aktivity ČKP jako rok mimořádný. To je dáno především tím, že po prvních letech, kdy systém postupně nabíhal, jsme v roce 2012 ve zvýšené míře vypořádávali i starší případy. V roce 2013 dojde ke stabilizaci systému a inkaso do garančního fondu by se mělo přiblížit dlouhodobému průměru. Ani v budoucnu neočekáváme, že by se intenzita distribuce výzev měla znovu zvýšit,“ říká k tomu Jakub Hradec.

 

Námitky a problémy s Centrálním registrem vozidel

V poslední době ČKP v souvislosti se nárůstem intenzity obesílání eviduje zvýšený počet námitek obeslaných v reakci na zaslané výzvy. „Jsme si vědomi komplikací a nepřesností a snažíme se je řešit,“ říká Jakub Hradec. „K problémům s nepřesnými údaji dochází nejčastěji na třech klíčových místech - na straně majitele vozu, na straně konkrétní pojišťovny a na straně Centrálního registru vozidel (CRV). Zatímco se chybné údaje na straně pojišťoven daří výrazně snižovat, zlepšení údajů z CRV jsme i přes naše intervence nezaznamenali,“ dodává Hradec. Podle údajů ČKP za rok 2012 je u 2,7 % výzev zdrojem problému chyba v datech z pojišťoven. U 5,4 % výzev je na vině chyba majitele či provozovatele vozidla. V případě dalších 10,9 % výzev byla chyba v datech CRV.

„Je evidentní, že hlavní příčinou oprávněných námitek od adresátů výzev jsou chybná data CRV. Samozřejmě, že nám tato situace vadí a neradi obtěžujeme někoho zbytečně, nemůžeme však postupovat jinak než v souladu se zákonem,“ dodává Jakub Hradec.

ČKP při uplatňování sankčního příspěvku nepojištěných do garančního fondu postupuje plně v souladu se zákonem č. 168/1999 Sb. o pojištění odpovědnosti z provozu vozidel. Způsob identifikace osob, které jsou obesílány s výzvou k zaplacení sankčního příspěvku, je konkrétně definován v §24 c a dále též v § 15 odstavci 3. Dle těchto ustanovení ČKP požaduje úhradu sankčního příspěvku nepojištěných do garančního fondu po těch vlastnících a provozovatelích vozidel, která se při porovnání údajů o existenci pojištění (data od pojišťoven shromažďuje a pro porovnání Ministerstvu dopravy poskytuje ČKP) a údajů z evidence vozidel dle Centrálního registru vozidel (CRV) jeví jako nepojištěná. Toto porovnání provádí Ministerstvo dopravy, které spravuje CRV.  Výsledek pak předává do ČKP. Právě na základě předaných výsledků tohoto porovnání dat ČKP, tak jak ji ukládá zákon, obesílá vlastníky a provozovatele vozidel.

Tvrzení Ministerstva dopravy, že Česká kancelář pojistitelů si musí data jí předaná Ministerstvem dopravy dále ověřovat, nemá žádnou oporu ve výše uvedeném zákoně. Tato tvrzení považujeme za snahu Ministerstva dopravy přenést odpovědnost za nedostatky v evidenci Centrálního registru vozidel či nedostatky v předávání informací na jiný subjekt. Podle našich aktuálních statistik zhruba 58 % všech oprávněných námitek, kdy obeslaní rozporují námi zaslanou výzvu k zaplacení sankčního příspěvku, plyne ze špatných dat CRV, která ČKP dostává od Ministerstva dopravy. 

  • Objem nepojištěných škod se meziročně snížil na polovinu
  • Objem nepojištěných škod se meziročně snížil na polovinu
  • Objem nepojištěných škod se meziročně snížil na polovinu