automatizace vyráží do oblak | Aktuality | autoweek.cz

Automatizace vyráží do oblak

Automatizace vyráží do oblak

15.09.2021 | | Aktuality

Nejnovější přehled novinek z oblasti mobility z celé Evropy v dopravním zpravodaji Euractiv Seana Gouldinga Carrolla.
V této fázi je to již ošuntělé klišé - taxikáře (a pokud to předpisy v daném regionu dovolují i řidiče Uberu) brzy zdecimuje vzestup autonomních automobilů. S finanční mocí některých z největších světových technologických společností, stojících za automatizací automobilového průmyslu, se stále více naznačuje, že mít člověka za volantem se během příštího desetiletí stane minulostí.
 
Vlaky metra se svými předvídatelnými trasami a nedostatkem překážek se také považují za ideální kandidáty na automatizaci. Městské metro v Kodani už například jezdí bez posádky a není jediné.
 
Ale zatímco strojvůdci a taxikáři mohou bědovat nad vzestupem robotů, co piloti leteckých společností? Letecký průmysl nezaznamenal stejné pokrytí automatizací jako jeho pozemní vrstevníci. To ale neznamená, že neprobíhají žádné velké změny. Pokroky v umělé inteligenci znamenají, že letadla jsou stále více schopna plnit mnoho úkolů tradičně prováděných ručně. To vedlo k vážným úvahám o přechodu na „jednopilotní“ operace u některých letů - vylepšené letadlo by v zásadě fungovalo jako druhý pilot.
 
Agentura Evropské unie pro bezpečnost v letectví EASA v současné době vyhodnocuje, zda sofistikovanější technologie znamenají, že by bylo bezpečné provozovat lety se sníženým počtem palubního personálu. „Od začátku komerčního letectví se každá následující generace letadel stále více automatizuje a tato automatizace přispěla ke skokové změně účinnosti a bezpečnosti,“ uvedl mluvčí společnosti Airbus.
 
Piloti ale mají z přechodu k automatizovanější budoucnosti vážné obavy. Jedna přetrvávající otázka zůstává dosud nezodpovězená: co by se stalo, kdyby se osamělý pilot stal neschopným vykonávat svou činnost. „Nejdůležitější otázkou je, zda lze létat s menším počtem pilotů na palubě bezpečně. Kontrolní orgány ani výrobci zatím neprokázali, že by to mohlo zlepšit bezpečnost letu,“ řekl prezident Evropské asociace letových posádek ECA Otjan de Bruijn. Reakce cestujících se teprve uvidí.
 
Nová italská letecká společnost neodpovídá za dluh společnosti Alitalia
Nástupce italské letecké společnosti Alitalia, sužované dluhy, obdržel v pátek dobrou zprávu - Evropská komise rozhodla, že Italia Trasporto Aereo (známá jako ITA) není povinna splatit nezákonnou státní podporu 900 milionů eur poskytnutou společnosti Alitalia v roce 2017. Italské úřady se obávaly, že neuhrazený dluh bude převeden na novou společnost, což by ji v podstatě od počátku ochromovalo.
 
Exekutiva EU také zjistila, že italská injekce 1,35 miliardy eur do ITA je v souladu s tržními podmínkami a nepředstavuje tedy státní podporu. „Itálie prokázala, že mezi společností Alitalia a novou leteckou společností ITA existuje jasné oddělení a že její investice do ITA je v souladu s podmínkami, které by soukromý investor přijal. Jakmile ITA odstartuje, je na Itálii a vedení ITA, aby tuto příležitost jednou provždy využily,“ řekla Margrethe Vestagerová, šéfka politiky EU v oblasti hospodářské soutěže.
 
Agentura Reuters uvádí, že nový dopravce zahájí provoz 15. října, ale zaměstná jen zlomek z 11 000 zaměstnanců Alitalie. Pracovníci společnosti Alitalia, rozzlobeni předpokládanými ztrátami pracovních míst a zmenšenými nabídkami nabízenými ITA, vyrazili v pátek na protest do ulic Říma. Livia Speraová, generální tajemnice Evropské federace pracovníků v dopravě ETF, označila rozhodnutí Komise dát ITA zelenou „za facku pro pracovníky Alitalie“.
 
Španělské testy zjistily, že kamiony jsou více znečišťující, než se očekávalo
EU má jedny z nejpřísnějších emisních norem pro vozidla na světě, což je zásadní přínos pro kvalitu ovzduší - za předpokladu, že se tyto normy dodržují. Nová studie, uskutečněná pro nevládní organizace Clean & Transport a Transport & Environment však zjistila, že téměř třetina nákladních vozidel v Madridu a Barceloně překročila zákonné limity pro škodlivé NOX znečišťující ovzduší v reálných podmínkách. Oxid dusičitý (NO2) může zhoršit astma, zatímco dlouhodobá expozice může způsobit dlouhodobé poškození plic.
 
Normy EU pro nákladní dopravu nedělají dost pro ochranu ovzduší, které dýcháme, a ohrožují zdraví evropských občanů,“ řekla Anna Krajinska, emisní inženýrka organizace T&E. Zjištění kladou důraz na systém EU pro testování emisí, který společnost T&E kritizovala jako nedostatečný.
 
Asociace evropských výrobců automobilů ACEA se ale proti tvrzení postavila a tvrdí, že uváděné testy byly mnohem náročnější než T&E uvádí.
 
Intel investuje až 80 miliard eur do posílení výroby čipů EU
Společnost Intel minulý týden uvedla, že v příštím desetiletí by mohla v Evropě investovat až 80 miliard eur do posílení kapacity výroby čipů v regionu a otevře továrnu pro výrobu polovodičů pro automobilový průmysl v Irsku.
 
Německý průmysl se připravuje na další lobbistickou bitvu: o spalovací motor
Zatímco němečtí výrobci automobilů na mezinárodním veletrhu v Mnichově představili svá nejnovější elektrická vozidla, průmyslová sdružení, jichž jsou členy, dala jasně najevo svou pozici: příští německá vláda musí na úrovni EU bojovat za spalovací motor.