elektromobily jsou nejoblíbenější v norsku | Aktuality | autoweek.cz

Elektromobily jsou nejoblíbenější v Norsku

Elektromobily jsou nejoblíbenější v Norsku

28.02.2015 | Rybecký Vladimír | Aktuality

Prodej elektromobilů v zemích EU + EFTA v roce 2014 vzrostl o více než 50 %, v České republice došlo k nárůstu o necelých 23 %. Podíl vozidel s elektrickým pohonem v zemích EU a EFTA dosáhl 0,75 %.
Z údajů ACEA o prvních registracích nových osobních automobilů s elektrickým pohonem vyplývá, že na trhu zemí EU + EFTA bylo v roce 2014 poprvé zaregistrováno 97 791 elektromobilů. Je to o 50,28 % více než v roce 2013, kdy první registrace činily celkem 65 071 elektromobilů. Celkem bylo nově zaregistrováno 13 006 451 nových osobních automobilů. Vozidla s elektrickým pohonem tedy měla podíl 0,75 %.

Z uvedeného celkového počtu tvoří téměř 60 % (58 244 vozidel) „čisté elektromobily“, zbytek (39 547 vozidel) připadá na „ostatní“ osobní automobily s elektrickým pohonem.

Absolutně nejvyšší prodej elektromobilů byl zaznamenán v Norsku, Velké Británii, Německu, Nizozemí a ve Francii, kde první registrace přesáhly 10 000 vozidel. V Norsku a Nizozemsku je koupě vozidla s elektrickým pohonem významně dotována státní subvencí a ve Velké Británii řidiči elektromobilů nemusejí platit vysoké mýto při vjezdu do center měst (především Londýna) a mají zvýhodněné parkování.

Pokud vezmeme úvahu velikost trhu osobních automobilů v jednotlivých zemích, tedy podíl elektromobilů na celkovém prodeji, je i zde jednoznačně v čele žebříčku Norsko s podílem 13,71 %. Se značným odstupem pak následují další země.

Česká republika je v tomto srovnání pod průměrem zemí EU+EFTA, který činí 0,76 %. Nutno přitom podotknout, že údaje o prvních registracích elektromobilů za roky 2013 a 2014 poskytlo zatím jen 24 zemí (jsou uvedeny v grafech).

K nárůstu registrací osobních automobilů s elektrickým pohonem došlo ve všech zemích s výjimkou Nizozemí, kde však bylo zaregistrováno absolutně nejvíce elektromobilů v roce 2013 (22 495 vozidel). Skutečně významný růst v roce 2014, vyšší než 11 000 kusů, byl zaznamenán jen v Norsku a Velké Británii.

Pokud vztáhneme počty zaregistrovaných elektromobilů na 1 milion obyvatel, tak v roce 2014 je opět na čele pořadí elektromobility Norsko, s odstupem následuje Nizozemí, Švédsko, Rakousko a Švýcarsko. V ČR bylo zaregistrováno 55 elektromobilů na 1 milion obyvatel, průměr za země EU a EFTA činí 194 elektromobilů. ČR se tak řadí spolu s dalšími 16 zeměmi mezi státy s podprůměrným prodejem elektromobilů.

Obdobná situace je i v celkových prodejích osobních automobilů. V průměru se v zemích EU a EFTA v roce 2014 poprvé registrovalo 25 279 nových osobních automobilů na 1 milion obyvatel, v ČR to bylo 18 306 ks na milion obyvatel.

  • Elektromobily jsou nejoblíbenější v Norsku
  • Elektromobily jsou nejoblíbenější v Norsku
  • Elektromobily jsou nejoblíbenější v Norsku
  • Elektromobily jsou nejoblíbenější v Norsku
  • Elektromobily jsou nejoblíbenější v Norsku