muzeum škoda zazáří v novém lesku | Tiskové zprávy | autoweek.cz

Muzeum Škoda zazáří v novém lesku

Muzeum Škoda zazáří v novém lesku

21.06.2012 | Rybecký Vladimír | Aktuality

Škoda Auto dnes ve svém sídle v Mladé Boleslavi představila svou koncepci nového muzea jako výkladní skříně značky. Po úplné přestavbě budou návštěvníci moci prožívat historii, vývoj a výrobu tradiční české automobilky.

V nově koncipovaném muzeu chce Škoda přiblížit počátky třetí nejstarší automobilové značky, která dnes působí po celém světě. Muzeum je doma v jedné z prvních továrních budov Škoda. Škoda Auto znovuotevřením muzea v hlavním sídle opět zdůrazňuje zvláštní význam podnikové historie pro dnešní pojetí značky.

Na výstavní ploše o rozloze 1 800 m2 budou k vidění vrcholy českého inženýrského umu, mezi nimi 45 automobilů, jízdních kol a motocyklů i množství dalších exponátů z historie podniku.

Expozice, která byla koncipována podle nejmodernějších poznatků o interakci a komunikaci, poskytne rozmanité pohledy do historie značky Škoda a osloví co nejširší cílové publikum. Proto do ní budou pravidelně začleňovány další restaurované vozy z depozitáře společnosti Škoda. Takto se měnící obsah expozice má umožnit neustále nové objevování, překvapovat a zvát k opětovné návštěvě muzea. Další výstavy a přitažlivý doprovodný program učiní z muzea živou součást firemní kultury Škoda a veřejného života v Mladé Boleslavi.

Díky novému zaměření bude Muzeum Škoda hrát důležitou úlohu v komunikaci značky. Opticky přitažlivé ztvárnění a zároveň přehledná a jasná struktura muzea zprostředkují ústřední hodnoty značky Škoda: soustředění na podstatné, zaměření na člověka a překvapivý moment detailů provedených v duchu „Simply clever“.

Návštěvníci se v novém Muzeu Škoda mohou ponořit do fascinace historickými vozy Škoda a seznámit se s hlavními epochami ve vývoji automobilů. „Muzeum bude historickou sbírku značky Škoda prezentovat ve svěžím moderním designu, který ideálně zapadá do architektury bývalých továrních hal,“ říká profesor Thomas Hundt ze stuttgartské agentury jangled nerves, který jako kreativní ředitel odpovídá za koncepci muzea a expozice.

Tři tematické okruhy umožňují prožití historie, vývoje a závodu

- V okruhu ‚Tradice‘ budou k vidění automobilové „klenoty“ z různých dob. Návštěvníci tam ale najdou nejen krásná auta, nýbrž zároveň i inspirativní protiklady a spektrum se silnou výpovědní hodnotou. Pod hesly „V pohybu“, „V srdci“ a „Výzvy“ budou vysvětleny různé hodnoty značky Škoda. Historické vozy vystavené ve dvojicích mají návštěvníkům ozřejmit vývojové linie automobilů. Další exponáty ve vitrínách, informace na stěnách a videoprezentace v nekonečné smyčce poskytnou další informace a dále prohloubí tyto dojmy.

- V sekci ‚Evoluce‘ začíná procházka historií značky Škoda u zakladatelů podniku, Václava Klementa a Václava Laurina. Chronologicky uspořádané vozy Škoda zde ukáží nejdůležitější milníky ve vývoji vozů. Ikonografický autoregál v podobě sbírky produktů přitom návštěvníkům zprostředkuje působivý ucelený obraz složený z vystavených automobilů, jejichž uspořádání bude variabilní. Trasa z fotografií a exponátů představí technickou historii společnosti Škoda. To vše doplní mediální instalace, filmy a interaktivní tabule pro vysvětlení exponátů. Takzvaná „Laboratoř Škoda“ kromě toho umožní pohlédnout do budoucnosti; připojená knihovna dovolí hlubší bádání v minulosti značky.

- Ve třetí velké výstavní zóně se vše točí kolem ‚výroby‘ a restaurování. Zde je pohled zaměřen na význam Mladé Boleslavi jako ústředního výrobního závodu a jako zdroje podnikové tradice. V „dílně“ budou pomocí nejmodernějších prostředků restaurovány automobily z minulých dob. Čtyři zvedací plošiny ukáží auta v různých stádiích restaurování - od „nálezu ze stodoly“ až po „klenot“. Vozy budou doplněny názornými exponáty na pracovním stole. Velkoplošné obrazovkové stěny, fotoalba a projekce umožní prožít historickou výrobní provozovnu. V panoramatickém kině bude možné prožít si zblízka dnešní výrobu.

Uprostřed muzea je díky sálu L&K o ploše 930 m2 vedle výstavní plochy navíc k dispozici multifunkční prostor pro akce a výstavy. Tento sál je možné otevřít a rozšířit směrem k expozicím ‚Tradice‘ a ‚Výroba‘.

Foyer je rovněž uspořádáno multifunkčně a lze je využít i pro menší recepce. Stojí tam první exponát jako poutač. Nové Muzeum Škoda doplňují muzejní prodejna a světle a moderně zařízená kavárna s restaurací.

Stručná historie Škoda Muzea v Mladé Boleslavi

1965 - První plány, první výstava

První plány pro výstavu historických automobilů Škoda ze strany AZNP. První prezentace motocyklů a automobilů v rámci trvalé expozice ve „Sboru“ – v kostele/modlitebně českých bratří v Mladé Boleslavi

1968 - Zahájení projektových prací na novém muzeu

AZNP začíná s prvním konkrétním plánováním muzea, ke kterému mají patřit i dva depozitáře, renovační dílna, archiv, knihovna a konferenční sál.

1973-1974 - Výstavba nového „Autosalonu“

Výstavba muzea zvaného „Autosalon“. Z původních plánů zbývá pouze velká výstavní plocha, kterou je později ještě nutno zmenšit. V důsledku toho musí být mnoho vozů určených pro výstavu „přechodně skladováno“ ve stodolách nebo dokonce i pod širým nebem.

1995 - otevření nového muzea Škoda

Po záštitou Volkswagenu se urychluje plánování moderního muzea Škoda. V září 1995 je otevřeno první muzeum Škoda na třídě Václava Klementa. Vedle výstavní plochy muzeum zahrnuje i archiv a restaurátorskou dílnu s depozitářem.

1996 - Rozšíření

Muzeum je rozšířeno o velký konferenční sál. Představení vozu Škoda Octavia v červenci je první prezentací produktu v těchto prostorách.

2009 – 2012 - Je přijata a realizována nová koncepce muzea

Po téměř 15 letech provozu, během nichž muzeum zaznamenalo 1,5 miliónů návštěvníků (z toho 60 % z ČR a Německa a 40 % z dalších evropských států a zámoří) je přijata a realizována zcela nová koncepce muzea Škoda. Mají být modernizovány prostory a technické vybavení. Prezentace sbírky má být optimalizována podle nejnovějších hledisek muzejní pedagogiky a komunikace. Do budoucna bude k dispozici výstavní plocha o rozloze 1 800 m2. Další prostor pro akce a výstavy skýtá multifunkční sál s plochou 930 m2 uprostřed muzea. Vystaveno bude přibližně 45 automobilů, jízdních kol a motocyklů. K tomu je nutno ještě přičíst značné množství menších „sekundárních exponátů“.

 

  • Muzeum Škoda zazáří v novém lesku
  • Muzeum Škoda zazáří v novém lesku
  • Muzeum Škoda zazáří v novém lesku
  • Muzeum Škoda zazáří v novém lesku
  • Muzeum Škoda zazáří v novém lesku
  • Muzeum Škoda zazáří v novém lesku
  • Muzeum Škoda zazáří v novém lesku