společnost zf představila vnější airbag | Aktuality | autoweek.cz

Společnost ZF představila vnější airbag

Společnost ZF představila vnější airbag

10.06.2019 | Rybecký Vladimír | Aktuality

Společnost ZF jako první na světě představila systém vnějšího bočního airbagu. Bezpečnostní systém ZF je navržen tak, aby rozšířil boční deformační zónu vozidla sekundu před vznikem samotné kolize.
Boční náraz v případě autonehody představuje ten nejnebezpečnější typ nárazu. Na německých silnicích k němu dochází až v jedné třetině případů všech nehod a je příčinou téměř 700 úmrtí ročně. Nový prototyp bezpečnostního pre-crash systému, vyvinutý společností ZF, aktivuje vnější boční airbag několik milisekund před samotným nárazem. Poskytuje tak dodatečnou boční deformační zónu, která může pomoci zachránit životy a snížit tak závažnost zranění pasažérů až o 40 %. Aby to fungovalo, společnost ZF propojila airbagy se senzory snímající okolí vozidla a vyvinula algoritmy, které jsou schopny určit, zda je srážka nevyhnutelná a vyhodnotit zda má dojít k aktivaci airbagu.
 
Společnost ZF v Memmingenu poprvé předvedla reálnou demonstraci prototypu systému ochrany cestujících s vnějším bočním airbagem.  „Podotýkám, že tento bezpečnostní prvek má výrazný potenciál zmírnit následky nehody pro cestující ve voze v případě bočního nárazu,“ vysvětluje vedoucí oddělení Safe Mobility Systems koncernu ZF Uwe Class. 
 
ZF je v současnosti jedinou společností, která poskytuje kompletní spektrum technologií integrované bezpečnosti vozidel - od senzorů snímajících okolí vozidla přes algoritmy a řídící jednotky až po aktivní a pasivní aktuátory. „Díky našemu komplexnímu pochopení řetězce souvislostí ‚see. think. act‘ neboli ,vidět. myslet. jednat‘ můžeme koncipovat a realizovat integrovaná řešení bezpečnosti vozidel, jako je nový bezpečností systém ochrany aktivovaný ještě před nárazem,“ dodává Class.
 
Prvotní detekce a následná blesková aktivace
Největším problémem při vývoji systému bylo spolehlivé rozpoznání nevyhnutelné kolize a aktivace vnějšího bočního airbagu ještě před kolizí. Na to, aby systém situaci vyhodnotil a rozhodl o aktivaci airbagu, má přitom čas jenom asi 150 milisekund, což zhruba odpovídá mrknutí lidského oka.
 
Senzory snímající okolí vozidla musí v prvé řadě rychle a přesně identifikovat možná nebezpečí. Toho je možné dosáhnout propojením kamery s radarem a lidarem. Algoritmy nadefinované v systémovém softwaru rozhodují o tom, zda je kolize nevyhnutelná a zda se airbag skutečně má, smí a může aktivovat. Pokud systém vše vyhodnotí kladně, generátory plynu se zapálí a naplní airbag. Airbag, který má v závisloti na typu vozidla kapacitu 280 až 400 l, (5x až 8x větší nežli airbag u řidiče) se nafukuje se z bočního prahu směrem nahoru a vytváří tak přídavnou deformační zónu v prostoru dveří mezi A sloupkem a C sloupkem. 
 
Snížení rizika zranění
Při bočním nárazu, pokud dojde silné deformaci kabiny vozu, jsou cestující na straně nárazu vystaveni mimořádnému riziku vážných zranění v oblasti hrudníku. Bezpečnostní systém ZF pre-crash dokáže eliminovat proražení vozidla až o 30 %, což významně pomáhá snížit riziko zranění cestujících.
 
Informace o hnevyhnutelně hrozící srážce také pomáhá zvyšovat účinnost již zavedených a sériově montovaných bezpečnostních technologií. Například aktivní napínací systém bezpečnostního pásu ACR8 dokáže už během rozhodujícího zlomku vteřiny před nárazem cestující varovat nebo pomoci nastavit sedadlo do bezpečnější polohy.