vicepremiér bělobrádek ocenil chytrý region ve vrchlabí | Tiskové zprávy | autoweek.cz

Vicepremiér Bělobrádek ocenil chytrý region ve Vrchlabí

Vicepremiér Bělobrádek ocenil chytrý region ve Vrchlabí

23.04.2015 | Rybecký Vladimír | Tiskové zprávy

Úspěšné nasazení vyspělých technologií pro výrobu a distribuci elektřiny i měření její spotřeby v rámci tzv. smart regionu ocenil místopředseda vlády Pavel Bělobrádek. Během návštěvy krkonošského Vrchlabí využíval pro přesuny elektromobil Nissan Leaf .
Ukázka moderní distribuční rozpadové stanice, rozpojovací skříně vybavené novými technologiemi, kogenerační jednotka pro výrobu elektřiny a tepla nebo ukázky dobíjení elektromobilu a jako bonus přesuny elektromobilem Nissan Leaf s výhledy na stále ještě sněhem pokryté hřebeny Krkonoš. Energetiku budoucnosti včera okusil místopředseda vlády pro vědu, výzkum a inovace Pavel Bělobrádek během své návštěvy tzv. Smart Regionu Vrchlabí.

„Jsem rád, že jsem si ve Vrchlabí mohl prohlédnout, jak může vypadat budoucnost zásobování elektřinou: úspory, decentralizace i větší komfort spotřebitelů, omezení rizika blackoutů. V neposlední řadě pak jde o šanci pro český průmysl a vědce uvádět do praxe nové inovativní technologie,“ uvedl po zhlédnutí vyspělých technologií vicepremiér Pavel Bělobrádek.

Smart region Vrchlabí je v rámci celé Evropské unie unikátní kompletní projekt tzv. chytrých sítí v uceleném regionu. V rámci tohoto projektu Skupina ČEZ nasazuje nejmodernější technologie do distribuční sítě, využívá široce IT technologií k řízení sítě, zapojuje lokální výrobní zdroje elektřiny a tepla (kogenerační jednotky) a testuje elektromobilitu. Projekt automatizace elektrické sítě s nasazením chytrých prvků se dotýká téměř 5 tisíc odběrných míst, testování ostrovního provozu proběhne v cca 2000 odběrných místech.

„Bylo pro nás ctí ukázat panu vicepremiérovi konkrétní výsledky Skupiny ČEZ při zavádění špičkových technologií do praktického provozu. Pro společnost ČEZ Distribuce i všechny naše specialisty to znamená nejen velké ocenění, ale zároveň i motivaci, abychom také v následujících letech vynakládali nemalé úsilí i investice na další rozvoj chytrých sítí. Věříme, že k tomu nám dopomůže i správné vyhodnocení zkušebního provozu implementovaných technologií ve Vrchlabí,“ řekl předseda představenstva ČEZ Distribuce Richard Vidlička.