ford učinil krok ke komunikujícím vozidlům | Aktuality | autoweek.cz

Ford učinil krok ke komunikujícím vozidlům

Ford učinil krok ke komunikujícím vozidlům

16.08.2012 | Rybecký Vladimír | Aktuality

Ford zahájil testování komunikace mezi vozidly navzájem a mezi vozidly a dopravní infrastrukturou, tj. Car-to-Car a Car-to-X, v běžném provozu v rámci projektu simTD. Je to další krok navazující na loňskou prezentaci systému CoCarX.

 

Společnost Ford Motor zahájila testování budoucích technologií v běžném provozu jako součást výzkumného programu zaměřeného na vyspělou komunikaci mezi automobily navzájem (Car-to-Car neboli C2C) a mezi automobily a infrastrukturou (Car-to-X neboli C2X) na evropských silnicích.*)

„Tyto typy komunikace představují další zásadní pokrok v bezpečnosti vozidel,“ řekl hlavní technický ředitel a viceprezident výzkumu a inovací automobilky Ford Paul Mascarenas. „Ford bude tyto technologie testovat po celém světě s cílem zavést je v dohledné budoucnosti.“

Ford poskytl 20 speciálně vybavených vozů S-MAX do parku 120 testovacích vozidel čtyřletého výzkumného projektu Safe Intelligent Mobility – Testfield Germany (Bezpečná a inteligentní mobilita - testovací oblast Německo), zkráceně simTD.

Cílem je otestovat 20 experimentálních technologií pomáhajících řidiči pro lepší porozumění potenciálu vzájemné komunikace mezi vozy a komunikace vozů s infrastrukturou pro zlepšení bezpečnosti na silnicích a osobní přepravy.

Ford na vývoji inteligentních vozidel schopných komunikovat v reálném čase pracuje mnoho let. Snahou je vytvořit systémy komunikace, které by dokázaly přenášet z jednoho vozidla na další informace o případných nebezpečích na cestě.

Před rokem Ford v Düsseldorfu předvedl dvojici vozů S-MAX předvádějících možnosti komunikace C2C jako výsledek dvouletého výzkumného projektu CoCarX (Co-operative Cars Extended). Tato vozidla prezentovala mnohem rychlejší způsob komunikace a přenosu informací o náhlé změně jízdních podmínek (např. signál o brzdění jednoho vozu zaznamenal druhý vůz za méně než 100 milisekund).

Odborníci věří, že používání mobilní komunikační technologie pro vzájemné propojení vozidel a spojení s dopravní infrastrukturou by mohlo učinit silnice bezpečnější. Možnosti, které v současné době nabízejí systémy jako je výstraha před vybočením z jízdního pruhu, nouzové brzdění při jízdě v koloně, rozpoznávání dopravního značení či aktivní tempomat, by se pomocí komunikace mezi vozidly mohly významně rozšířit i na oblasti, do nichž řidič ale ani snímače jeho vozu nemohou vidět. K tomu se navíc přidávají možnosti předcházet dopravním zácpám.

Inženýři z Evropského výzkumného centra Fordu v Cáchách a jejich partneři z výzkumného projektu simTD dosud tyto technologie testovali v kontrolovaných laboratorních podmínkách. Nyní se budou testovat v  podmínkách reálného provozu na veřejných komunikacích v okolí Frankfurtu.

Technologie testované jako součást projektu simTD zahrnují:

- Elektronické brzdové světlo, jenž vysílá zprávu z vozidla jedoucího vpředu vozidlu jedoucímu vzadu v případě náhlého zabrždění, a to dokonce i v případě, že jeden z vozů je ukryt za zatáčkou. Ford stojí v čele vývoje a integrace této aplikace.

- Systém varující před překážkami, jenž vozidlu umožňuje informovat další uživatele silnice o umístění a typu nebezpečných předmětů na silnici.

- Systém rozpoznávání dopravních značek, jenž je v neustálém kontaktu s centry pro řízení dopravy, odkud získává aktuální informace o krátkodobých omezeních jízdy, dočasných uzavírkách a objížďkách a poskytuje rovněž podrobnosti o změnách v dopravním značení, jako jsou změny v omezení rychlosti a přednosti v jízdě

- Řízení dopravy, poskytující přesné prognózy o vývoji dopravní situace za základě ucelených informací. Zahrnuje předpovědi pravděpodobných dopravních scénářů a jejich vliv na určité úseky cesty, ke kterým se vozidlo blíží.

- Zabudovaný přístup k internetu řidiči umožní například rezervovat a zaplatit za parkování během cesty.

„Vozidla při testovacích jízdách najezdí tisíce kilometrů. Z této každodenní praxe získáme cenná data pro náš výzkum,“ řekl technický expert výzkumného oddělení Fordu Christian Ress.

V roce 2004 začal Ford spolupracovat s ministerstvem dopravy státu Minnesota na vývoji stovky státních vozidel vybavených čidly shromažďujícími údaje související s dopravou včetně rychlosti jízdy, polohy, směru a dokonce i místních povětrnostních podmínek s cílem vyvinout další generaci dopravních informačních systémů a informací pro řidiče.

Ford se stal rovněž první automobilkou v USA, která veřejnosti předvedla inteligentní komunikační technologie pro vozidla. Cesta po řadě měst začala v roce 2010.

Ford se nadále zapojuje do podobných testovacích programů v Evropě, USA a po celém světě s cílem harmonizovat globální standardy pro zasílání zpráv a hardware. Shromážděné výsledky nakonec Fordu umožní dodat nové technologie zákazníkům na celém světě rychleji, efektivněji a minimálními náklady. Širší používání technologie komunikace mezi vozidly a s infrastrukturou je součástí programu Fordu Plán mobility, který představil výkonný šéf společnosti Bill Ford.

Projekt simTD přijde zhruba na 53 milionů eur, z čehož 30 milionů eur na přímou propagaci projektu poskytlo německé Spolkové ministerstvo hospodářství a techniky společně s Ministerstvem pro vzdělání a výzkum. Projekt investicemi do infrastruktury dále podporují Ministerstvo pro dopravu, výstavbu a rozvoj měst a stát Hesensko.

V konsorciu jsou kromě Fordu zastoupeny i další společnosti, jako Audi, BMW, Daimler, Opel, Volkswagen, Bosch, Continental nebo Deutsche Telekom, i regionálních provozovatelé infrastruktury a německé výzkumné instituce (Technická univerzita Mnichov, Technická universita Berlín, Universita Würzburg, Fraunhoferův institut).

*) někdy se používá též označení V2V od Vehicle-to-Vehicle a obdobně V2X