predikce prodeje aut v čr | Aktuality | autoweek.cz

Predikce prodeje aut v ČR

Predikce prodeje aut v ČR

15.04.2013 | Rybecký Vladimír | Aktuality

Při příležitosti seznámení s bilancí registrací nových aut na českém trhu během prvního čtvrtletí doplnil Jan Malý, ředitel PwC Consulting - Automobilové expertní skupiny, prognózu vývoje domácího trhu v nejbližším období.

Aktuální vývoj české ekonomiky není na základě výsledků loňského roku a prvního letošního čtvrtletí, zveřejněných ČSÚ a v Makroekonomické predikci z ledna 2013 (MFČR), příznivý.

Problémem je především slabá spotřeba domácností. Hluboký propad spotřeby je ovlivněn náladou na trhu a vládními opatřeními, která snížila disponibilní příjmy. Porovnání loňského meziročního poklesu o 3,5 % a letošního prvního čtvrtletí (-1,2 %) ale ukazuje na snižující se tempo poklesu.

Úsporná opatření vlády se projevují vládními škrty a deficitem veřejných financí téměř 5 % kvůli zaúčtování náhrad církvím.

Firmy šetří na investicích. Investice jsou taktéž ovlivněny nejistotou a šetřením vlády. Největší propad je u investic do staveb. Pokles investic v roce 2012 byl v porovnání s předchozím rokem o 1,6 % a v prvním letošním čtvrtletí meziročně o 0,1 %.

Naproti tomu se daří zahraničnímu obchodu, mimo jiné i proto, že slabší kurz k euru pomáhá vývozcům. V roce 2012 dovoz meziročně vzrostl o 2,1 %, zatímco vývoz se zvýšil o 4,1 %. Tento trend pokračuje i letos, kdy se dovoz zvýšil o 2,0 % ale vývoz o 3,2 %.

Na základě toho analýza PwC očekává ve druhém pololetí růst HDP.

Vliv makro veličin na prodej automobilů

Na prodej automobilů mají velký vliv očekávání spotřebitelů a firem. Ta jsou podle šetření ČSÚ stále poměrně negativní, i když se začínají zlepšovat: indikátor důvěry spotřebitelů se v březnu dostal na úroveň z první poloviny roku 2011. Příznivé pro další vývoj je snižování úrokových sazeb. Proto Jan Malý věří v lepší hospodářskou situaci domácností a postupně i opětovný růst spotřeby.

Východiska pro predikci prodeje aut

Pro rok 2013 Jan Malý ve druhém pololetí očekává opuštění recese, stagnaci spotřeby domácností, mírnou inflaci a pokračující vliv úsporných opatření vlády. Úrokové sazby (3M Pribor) by měly i nadále klesat, což by mohlo podpořit spotřebu. Pozitivní je také očekávaný mírný pokles ceny ropy od druhého čtvrtletí 2013.

Pro rok 2014 PwC předpovídá návrat k růstu ekonomiky, oživení spotřeby a mírnou inflaci. Vesměs všechny faktory hovoří ve prospěch růstu prodeje automobilů, výjimkou je pouze pokračující negativní vývoj nezaměstnanosti.

Vývoj prodeje automobilů v ČR

V roce 2012 prodej osobních automobilů stagnoval a prodej lehkých užitkových vozidel klesal. Predikce PwC očekává pokračující trend poklesu prodeje v 1. pololetí roku 2013 v porovnání s rokem 2012, a to zejména v důsledku opatrnosti soukromých spotřebitelů i firemních zákazníků v jejich výdajích.

Důvěra domácností a jejich ochota utrácet je na nízké úrovni. Domácnosti se obávají poklesu svých příjmů. Důvodem jsou negativní informace o vývoji ekonomiky, zvláště v evropském kontextu, a související nejistota ohledně dalšího vývoje ekonomiky ČR a trhu práce. Negativně se projevují i vládní škrty a slabý růst nominálních mezd.

Nejistota panuje i na straně podniků, které spíše omezují investice. Opatrné v investicích jsou dokonce i ty společnosti, které mají dobré hospodářské výsledky.

Za celý rok 2013 PwC očekává pokles registrací o přibližné 5-10 %. Ve 2. pololetí roku 2013 očekává postupné zlepšování hospodářské situace a koncem roku 2013 návrat k meziročnímu růstu registrací. V roce 2014 předpovídá růst o 5-10 %.

Prognóza společnosti PricewaterhouseCoopers ČR neslouží jako zdroj odborného poradenství.

 

  • Predikce prodeje aut v ČR
  • Predikce prodeje aut v ČR
  • Predikce prodeje aut v ČR
  • Predikce prodeje aut v ČR