kritika budování sítě nabíjecích stanic v eu | Aktuality | autoweek.cz

Kritika budování sítě nabíjecích stanic v EU

Kritika budování sítě nabíjecích stanic v EU

14.04.2021 | Rybecký Vladimír | Aktuality

Evropský účetní dvůr založený, aby prováděl kontrolu finančních prostředků EU, kritizuje rozvoj nabíjecí infrastruktury pro elektromobily. Označil jej za příliš pomalý a příliš nahodily. Pokud bude vývoj pokračovat tak pomalu a bez plánu, nebude splněn důležitý cíl EU.
Z pohledu nezávislého strážce finančních zájmů občanů Unie Evropského účetního dvora probíhá výstavba nabíjecích stanic v Evropské unii příliš pomalu, nerovnoměrně a příliš nahodile na to, aby pomohla elektromobilům dosáhnout průlomu. Cíl mít do roku 2025 jeden milion veřejných nabíjecích stanic je ohrožen, konstatovali auditoři v Lucemburku. Chybí komplexní analýza nedostatků, cílená finanční podpora, minimální standardy a jednotné systémy pro platby. EU alespoň prosadila společný standard pro konektory.
 
„Politickým cílem je v konečném důsledku možnost cestovat elektrickým vozidlem po celé Evropě, v níž lze nabíjení elektrického vozidla stejně snadné jako při konvenčním procesu tankování,“ píše Účetní dvůr ve zvláštní zprávě. Tomu však podle něho brání mnohé překážky.
 
Cíl nemusí být splněn
Počet nabíjecích stanic v EU vzrostl z 34 000 v roce 2014 na 250 000 v září 2020. Pokud však bude situace pokračovat stejným tempem, nemohl by být splněn cíl jednoho milionu veřejných nabíjecích míst do roku 2025. Za tímto účelem by nyní muselo být každý rok zřízeno 150 000 nabíjecích bodů - 3000 nových nabíjecích míst každý týden.
 
Podle Účetního dvora je sedm z 10 nabíjecích stanic ve třech z 27 zemí EU - konkrétně v Německu, Francii a Nizozemsku. Země střední a východní Evropy mají nejnižší hustotu. „Jízda elektrických vozidel v rámci EU není zvýhodněna kvůli tomuto nerovnoměrnému rozložení nabíjecí infrastruktury,“ zjistili auditoři.
 
Je nezbytné udělat změny
Naléhavě jsou potřeba změny. Evropská komise by měla mimo jiné vypracovat strategický a integrovaný plán EU pro elektromobilitu. K lepšímu výběru projektů jsou nezbytné minimální požadavky na nabíjecí infrastrukturu v celé transevropské dopravní síti, jakož i analýzy infrastruktury a zlepšení financování.
 
Dopravu v EU dále komplikuje neexistence harmonizovaných platebních systémů s minimálními požadavky a adekvátních informací pro uživatele o dostupnosti v reálném čase s podrobnými údaji o cenách a fakturaci jednotlivých dobíjecích stanic.
 
Na základě těchto závěrů ECA doporučuje, aby Komise:
- navrhla minimální požadavky na dobíjecí infrastrukturu pro elektrická vozidla v síti TEN-T
- vypracovala strategický integrovaný plán pro elektromobilitu v EU
- ypracovala analýzu infrastruktury a analýzu mezer ve financování
- tyto analýzy uplatňovala a vyjasnila kritéria pro posílení výběru projektů
- zahrnula do grantových dohod k projektům ustanovení zajišťující udržitelný a rovný přístup ke spolufinancované infrastruktuře.