asociace exportérů: k vývoji situace na ukrajině | Tiskové zprávy | autoweek.cz

Asociace exportérů: K vývoji situace na Ukrajině

Asociace exportérů: K vývoji situace na Ukrajině

08.03.2014 | | Tiskové zprávy

Asociace exportérů vydala prohlášení k vývoji situace na Ukrajině. Dění na Ukrajině může mít velmi závažné důsledky pro náš automobilový průmysl.

Česká republika v roce 2013 vyvezla na Ukrajinu zboží v hodnotě 32 mld. Kč, což činilo přibližně 1 % z našeho exportu. Z této hodnoty činily 21 miliard Kč stroje a dopravní prostředky.

Na první pohled se tedy zdá, že export na Ukrajinu není klíčovou položkou z pohledu celkového objemu českého exportu, nicméně může dojít k mírnému snížení poptávky a tím i k negativnímu ovlivnění zejména výrobců automobilového průmyslu a jeho subdodavatelů.

 

Nepřímo se však českého průmyslu může dotknout i strana dovozu, neboť z 23 miliard Kč dovezeného zboží, činily 13 miliard Kč suroviny a to zejména železná ruda. A další negativum, které se může vbrzku dotknout českého průmyslu je skutečnost, že přes území Ukrajiny vedou velmi významné produktovody.

Nepříjemné je i to, že EGAP, doufejme pouze na krátký čas, „zmrazil“ svoje další aktivity na tomto teritoriu a tím v podstatě zastavil nejenom náš export na Ukrajinu, ale zejména veškeré naše investice, které sem měly směřovat.

 

Ukrajinská krize se nás však může dotknout i jiným způsobem a to zejména v obchodní spolupráci s Ruskou federací. Na toto území bylo vyvezeno zboží v hodnotě 116 miliard Kč (tj. 3,7 % našeho exportu), z toho stroje a dopravní prostředky 82 miliard Kč. I v tomto případě, stejně jako na Ukrajině, ale mnohem významněji, se může projevit tato krize zejména v automobilovém průmyslu i jeho subdodavatelů.

Ještě významnější dopad pro český průmysl však může mít skutečnost, že z tohoto teritoria v loňském roce jsme dovezli zboží v hodnotě 155 miliard Kč (tj. 5,5 % z celkové hodnoty dovozů), z toho za 129 miliard minerálních paliv. A právě tato komodita je pro českou republiku klíčová.  Navíc naši podnikatelé nebo jejich mateřské firmy v posledních několika letech v Rusku proinvestovali více než 65 miliard Kč a jejich majetky tam jsou několikanásobně vyšší, což by tyto mohlo existenčně ohrozit v případě nedohody.

 

Z uvedeného vyplývá, že ukrajinská krize se může celé České republiky v horizontu 2-3 měsíců velmi citelně dotknout a to zejména nedostatkem surovin a ropy, ale i zmařením investic.

A i když vím, že je nevhodné míchat politiku a obchodní aktivity, způsob řešení krymské krize ze strany RF nemůže nikoho nechat lhostejným.

 

Otto Daněk
místopředseda Asociace exportérů