blue corridor ukazuje budoucnost dopravy | Aktuality | autoweek.cz

Blue Corridor ukazuje budoucnost dopravy

Blue Corridor ukazuje budoucnost dopravy

16.09.2012 | Rybecká Ivana | Aktuality

V Technickém muzeu v Praze se uskutečnil Kulatý stůl při příležitosti iniciativy Blue Corridor 2012. Byl věnovaný současnému stavu použití CNG v dopravě v ČR a možnostem použití LNG jako čisté alternativy.

 

Cílem této iniciativy je upozornit veřejnost na možnost využití zemního plynu jako ekologického, bezpečného, úsporného a dostupného paliva. Cílem bylo poukázat na to, že již dnes je cestování po Evropě na zemní plyn reálné, na rozdíl od ostatních alternativních paliv, které jsou stále ještě ve stádiu vývoje. V letošním roce vede trasa 15 vozidel s pohonem na zemní plyn z Moskvy přes Smolensk, Minsk, Brest, Varšavu, Ostravu, Prahu, Karlsruhe a Paříž až do Bruselu. Dále budou vozidla pokračovat přes Essen do Berlína. Celková trasa měří kolem 7000 km. Na organizaci se podílejí dvě hlavní skupiny - plynárenské společnosti a automobilky.

Akci v Praze pořádala společnost Vemex, člen skupiny Gazprom a významný dodavatel plynu v ČR. Vemex v současnosti společně s Gazprom Germania provozuje čtyři plnicí stanice pro CNG a má v plánu otevřít další tak, aby jich na konci příštího roku měla 15.

Účastníci uvedli, že český trh je z hlediska použití CNG v dopravě jedinečný: již nyní zahrnuje téměř všechny aspekty výrobního řetězce, jenž je k úspěšnému rozvoji používání vozů na CNG nezbytný. Je zde k dispozici vozový park, plnicí stanice, rozvod plynu, patřičný právní systém, spolehlivé zdroje zemního plynu i společnosti, který jej dodávají.

V Praze bylo vystaveno 20 vozidel od osobních automobilů až po autobusy poháněné CNG nebo LNG a nákladní automobily vyráběné automobilkou Iveco. Pozornost veřejnosti i médií přilákala především mobilní plnicí jednotka LNG společnosti Gazprom Germania s ukázkou doplňování tekutého zemního plynu do autobusu Solbus Solcity.

Náměstek ministra dopravy Miroslav Drobný, jenž uvedl, že stát vždy ochotně podporuje iniciativy, které zlepší životní prostředí a zdraví obyvatel. Pozitivní správou je skutečnost, že používání zemního plynu v dopravě se stalo důležitou součástí současné státní energetické koncepce ze září 2012. Rozvoj používání CNG v dopravě pravděpodobně podpoří také plánované zavádění nízkoemisních zón ve městech. Evropská komise pracuje na legislativě, která by od roku 2050 zakázala vjezd vozidel se spalovacími motory do center měst.

Pavel Novák z Českého plynárenského svazu řekl, že se podíl používání zemního plynu v dopravě postupně zvyšuje. Celosvětová doprava spotřebovává 1/4 až 1/3 primárních zdrojů energie. Z celkového množství vytěžené ropy se zhruba 3/4 spotřebují v sektoru dopravy, z toho 42,2 % tvoří motorový benzin a 32,2 % letecký kerosin. Podíl používání zemního plynu se postupně zvyšuje. Za poslední rok byl zaznamenán přírůstek dalších 2 milionů CNG vozidel, takže ve třetím čtvrtletí 2012 bylo v 83 zemích světa v provozu 16 402 102 CNG vozidel a pro ně bylo v provozu 20 950 veřejných čerpacích stanic. K zemím, kde je používání CNG jako paliva nejrozšířenější, patří Pákistán (75 % vozového parku a 3300 plnicích stanic), Argentina (23,0 %, 1902 stanic), Írán (13 %, 1800 stanic), z evropských zemích Itálie (2 %, 858 stanic).

Celkový počet vozů poháněných CNG se v ČR za poslední dva roky zvýšil o 40 %. Ve 3.čtvrtletí jezdilo v Evropě 1,7 milionů CNG vozidel. Ze 70 000 městských autobusů v Evropě jich 9000 pohání CNG a z 20 000 komunálních vozů mají CNG pohon 2000. V České republice počet těchto vozů vzrostl z 2500 v roce 2010 na 4000 v roce 2012. V současné době je v ČR v provozu 41 veřejně přístupných čerpacích stanic a celkem je v provozováno 50 čerpacích stanic na CNG.

Na sousedním slovenském trhu byl zaznamenán stejný úspěch. Největšími spotřebiteli plynného paliva jsou autobusové dopravní společnosti. L'ubomír Blaško z SPP, zástupce hlavního dodavatele plynu, jenž v SR vlastní osm plnicích stanic (celkem jich je 14), řekl, že jednu čtvrtinu ze 1250 vozů na Slovensku poháněných CNG tvoří autobusy.

Další silnou stránkou českého trhu je rozmanitost řešení poskytovaných společnostmi dodávajícími technologii. Jiří Šimek z E.ON CNG představil řadu plnicích stanic od nejmenších až po plnicí stanice pro vozové parky. Společnost Tvaja nabízí plnicí zařízení Blue Line 20/40 Midi určené pro menší a středně velké vozové parky, které dokáže obsloužit 10 a 30 CNG vozů denně.

Jan Žákovec konstatoval, že Pražská plynárenská již na území Prahy provozuje sedm plnicích stanic a zabezpečuje půjčovnu se 42 osobními vozy na CNG.

Dopravní podnik Hlavního města Prahy se ovšem k používání ekologických dopravních prostředků staví velmi zdrženlivě a navzdory velké prašnosti v centru města dává přednost motorům na naftu. Nicméně Pražské služby po vzoru Madridu, který má největší plnicí stanici CNG v Evropě a kde 100 % komunálních vozů pohání CNG, provozují již 49 vozidel s CNG pohonem. První z nich se v Praze objevila v roce 2008. Také úplně první čisticí vozidlo na světě s pohonem na CNG jezdilo v Praze. Pražské služby tato vozidla používají i na svoz odpadkových košů. Důležité je rozšiřování informací o tomto typu pohonu prostřednictvím reklamy na vozidlech.

Velmi zajímavé prezentace se věnovaly možnostem a zcela novým řešením v podobě pohonu využívajícího zkapalněný zemní plyn LNG. Přednesli je David Grabe z Gazprom Germania, Tomáš Čermák ze společnosti Chart Ferox, která vyrábí kryogenní zařízení pro autobusy Solbus Solcity, a Michal Slizak ze společnosti Solbus. První autobus Solbus byl uveden na trh v roce 2009. Splňuje normu Euro6, má dojezd 400 km a přepraví až 110 osob. Spotřeba v kg je u něj o 10 % menší než spotřeba nafty, což vede k úspoře až 40 % paliva. Plnění trvá 3 až 15 minut v závislosti na umístění nádrže. Za hodinu lze z jednoho plnidla natankovat 10 - 12 autobusů.

Stanice LNG mají při stejném objemu plynu nižší spotřebu energie než čerpadla CNG. Kryogenní zásobník udrží palivo při teplotě -160 °C po dobu 90 dní. Použití LNG se ve velké míře plánuje u námořní přepravy vzhledem zavedení přísných emisních limitů v baltských a dalších evropských přístavech. Na LNG již jezdí např. komunální vozy v Los Angeles.

Účastníci jednání se shodli na tom, že navzdory instalované technologii, zásobování plynem, dostatku vozů CNG i státní podpoře, stále chybí dostatečná osvěta veřejnosti a předávání informací o těchto efektivních řešeních a prospěchu, který mohou přinést pro životní prostředí. K tomu má přispět i iniciativa Blue Corridor Rally.

  • Blue Corridor ukazuje budoucnost dopravy
  • Blue Corridor ukazuje budoucnost dopravy
  • Blue Corridor ukazuje budoucnost dopravy
  • Blue Corridor ukazuje budoucnost dopravy
  • Blue Corridor ukazuje budoucnost dopravy
  • Blue Corridor ukazuje budoucnost dopravy
  • Blue Corridor ukazuje budoucnost dopravy
  • Blue Corridor ukazuje budoucnost dopravy
  • Blue Corridor ukazuje budoucnost dopravy