růst zaměstnanosti a mezd v autoprůmyslu | Statistiky | autoweek.cz

Růst zaměstnanosti a mezd v autoprůmyslu

Růst zaměstnanosti a mezd v autoprůmyslu

27.02.2018 | | Aktuality

Růst automobilového průmyslu v roce 2017 se pozitivně promítl do růstu mezd i pracovních příležitostí. Počet zaměstnanců meziročně vzrostl o 5,8 % na 126 000 osob. Jejich průměrná měsíční mzda přesáhla 37 000 Kč, což je o 30 % víc, než je průměrná mzda v ČR.
Sdružení automobilového průmyslu (AutoSAP) zveřejnilo informace o pozitivním vývoji počtu zaměstnanců ve firmách a jejich mezd za rok 2017.
 
Ze zpracovaných údajů je zřejmé, že tuzemskému automobilovému průmyslu se daří a ekonomický růst je doprovázený vznikem nových pracovních příležitostí i růstem mezd.
 
Průměrná mzda
Průměrná mzda ve firmách AutoSAP za rok 2017 byla 37 399 Kč. Oproti roku 2016 to představuje meziroční nárůst o 7,1 % (2466 Kč). Průměrná mzda vyšší než celostátní průměr je dosahována ve všech sledovaných kategoriích výrobců. Nejvyšší mzdy jsou u finálních výrobců vozidel.
 
Počet pracovníků
Počet pracovníků ve firmách AutoSAP dosáhl hodnoty 126 375 osob. Oproti roku 2016 to představuje meziroční zvýšení o 5,8 % (6929 osob). Pozitivní vývoj počtu zaměstnanců zaznamenaly všechny kategorie - finální výrobci, dodavatelé i ostatní firmy a organizace.
 
Růst produktivity díky posilování výzkumu a vývoje
„Pozitivně vnímáme skutečnost, že k růstu mezd dochází rovnoměrně u všech kategorií výrobců a pravidelný růst mezd a mzdová úroveň nad celostátním průměrem jsou v souladu s produktivitou práce v autoprůmyslu. Vyšší produktivity práce a růstu přidané hodnoty ve firmách je dosahováno díky každoročnímu růstu počtu zaměstnanců ve výzkumu a vývoji a rostoucími výdaji, které do oblasti výzkumu a vývoje směřují. Právě tyto ukazatele řadí český automobilový průmysl mezi obory s vysokým rozvojovým potenciálem pro další období,“ uvedl výkonný ředitel AutoSAP Zdeněk Petzl.