informace sda k činnosti autoservisů od 1. 3. 2021 | Autoservis | autoweek.cz

Informace SDA k činnosti autoservisů od 1. 3. 2021

Informace SDA k činnosti autoservisů od 1. 3. 2021

27.02.2021 | | Aktuality

V souvislosti s aktuálním Usnesením vlády č. 217 o přijetí krizových opatření od 1. 3. 2021 proběhla upřesňující komunikace s Ministerstvem průmyslu a obchodu.
Servisní služby oprav vozidel již nejsou přímo uvedeny ve výjimkách z opatření, kdy služby přímo v provozovnách jsou zakázány. Bylo však ze strany MPO jednoznačně potvrzeno, že autoservis může od 1. 3. fungovat s tím, že klienti nesmí mít přístup do provozovny. Je třeba tedy veškerou komunikaci se zákazníkem uskutečnit ve venkovních prostorách, a to včetně venkovních prostor autoservisu.
 
Vyplývá z toho i informace pro zákazníky, že  autoservisy mají nadále provádět veškerou činnost, omezení se vztahuje na otevření přijímacích prostor a umožnění vstupu zákazníků. Kontakt se zákazníkem musí být zcela omezen pouze na předání vozidla ve venkovních prostorách za dodržení všech obecných hygienických pravidel kde se případně i podepíší zakázkové listy a další náležitosti.
 
Josef Pokorný
tajemník
Svaz dovozců automobilů