čipová krize způsobila pokles výroby vozidel | Tiskové zprávy | autoweek.cz

Čipová krize způsobila pokles výroby vozidel

Čipová krize způsobila pokles výroby vozidel

19.01.2022 | | Tiskové zprávy

Narušené dodavatelské a logistické řetězce v čele s nedostatkem polovodičů vrátily produkci vozidel v České republice o osm let nazpátek. Pokles se dotkl především výroby osobních vozidel a autobusů, ostatní segmenty tuzemské finální výroby oproti roku 2020 rostly.
V roce 2021 tak bylo vyrobeno 1 141 698 silničních vozidel všech typů. To představuje pokles o 3,7 % vůči prvnímu pandemickému roku 2020.
 
„Rok 2021 byl pro automobilový průmysl velmi složitý. V globálně úzce propojeném odvětví se naplno projevily následky pandemie covidu-19. Autoprůmysl čelil nedostatku vstupních surovin, materiálů a klíčových komponentů. Celosvětová krize na trhu s polovodiči pak vedla k výraznému útlumu výroby automobilů po celém světě. Řada automobilek, a tedy i jejich dodavatelé, byla nucena v průběhu roku zpomalovat či úplně zastavovat své výrobní linky. To vše při extrémním nárůstu cen vstupů, dopravy a energií,“ hodnotí uplynulý rok výkonný ředitel Sdružení automobilového průmyslu Zdeněk Petzl.
 
„Odhadujeme, že kvůli čipové krizi nebylo v České republice v roce 2021 vyrobeno až 300 tisíc osobních vozidel, o která by jinak na trhu byl zájem. V roce 2022 bychom se opět mohli vrátit k růstovým hodnotám, byť situace s dodávkami čipů i dalších komponentů zůstává nadále napjatá,“ odhaduje Zdeněk Petzl.
 
Autoprůmysl také čelí také strukturální transformaci směřující k čisté mobilitě a udržitelné výrobě. „Jedenáctiprocentní podíl elektrických vozidel na celkové výrobě automobilů v roce 2021 svědčí o připravenosti českého autoprůmyslu na dané trendy. Je pozitivní, že se v Česku chystá širší podpora čisté mobilitě včetně investic do budování infrastruktury. Stále nás ale ve spolupráci se zástupci státu čeká celá řada úkolů, včetně využití investic do modernizace průmyslu a dekarbonizace výroby. Dále bude zapotřebí posílit podporu výzkumu a vzdělávání tak, aby tuzemská ekonomika lépe reagovala na požadavky průmyslu a nesnižovala tím svůj ekonomický potenciál,“ doplňuje Zdeněk Petzl.
 
Osobní vozidla
V roce 2021 bylo vyrobeno celkově 1 105 223 osobních aut, tj. meziročně o 4,1 % méně. Více než 91 % vyrobených automobilů mířilo na zahraniční trhy. Produkce se výrazněji propadla ve třetím čtvrtletí uplynulého roku, kdy kulminovala krize na trhu s polovodiči.
 
Škoda Auto vyrobila v tuzemských závodech v roce 2021 celkově 680 287 vozidel (-9,2 %). Na český trh bylo umístěno 79 928 vozidel (-4,0 %), na zahraniční trhy 600 794 vozidel (-10,2 %).
 
V meziročním srovnání se dařilo především nošovickému závodu společnosti Hyundai. I přes čipovou krizi navýšil výrobu meziročně o 15,2 % na 275 000 automobilů. Dvojciferný nárůst zaznamenal Hyundai jak na tuzemském trhu (+22,2 %), tak v exportu (+14,8 %).
 
Také produkce v kolínské Toyotě byla výrazněji ovlivněna čipovou krizí. V roce 2021 vyrobila celkově 149 936 automobilů (-8,9 %), z nichž 148 752 vozů bylo exportováno (-9,1 %) a 1184 bylo uplatněno na tuzemském trhu (+23,6 %).
 
Z celkového počtu vyrobených osobních vozidel bylo celkem 121 262 elektrických; to odpovídá podílu na celkové produkci ve výši 11,0 %. Elektromobilů bylo vyrobeno 72 169 (tj. 6,5 %) a plug-in hybridů (PHEV) 49 093 (tj. 4,4 %). Podíl elektrifikovaných vozidel na výrobě Škoda Auto činil 11,4 %, na produkci Hyundai dokonce 15,9 %.
 
Autobusy
V roce 2021 bylo v Česku vyrobeno 4947 autobusů (-2,4 %), 687 autobusů bylo určeno pro tuzemský trh (-33,9 %), zbývajících 4593 bylo exportováno (+4,6 %). Ve vysokomýtském Iveco CR bylo vyrobeno 4365 autobusů, tedy o 3,4 % méně než v přechozím roce. SOR Libchavy dokázal vyrobit 552 autobusů (+4,9 %), z toho 60 bylo s čistě elektrickým pohonem (tj. podíl 10,9 %). Škoda Electric vyrobila v minulém roce 6 autobusů.
 
Nákladní vozidla
Tatra Trucks zažila další úspěšný rok. V roce 2021 vyrobila 1262 vozidel, tedy o 82 víc než v roce 2020 (tj. +6,9 %). Produkce Tatry byla z větší části exportována (791 ks), v Česku bylo umístěno 486 vozidel.
 
Motocykly
Produkce Jawa Moto v roce 2021 meziročně vzrostla o 87,2  na 1035 strojů. Jawě se dařilo především na českém trhu s 791 prodanými kusy (+67,9 %), exportováno bylo 244 strojů (+197,6 %).
 
Přípojná vozidla
Dařilo se výrobcům v segmentu přípojných vozidel. Celkově bylo vyrobeno 29 231 přívěsů a návěsů, tj. o 10,5 % meziročně víc. Celkový růst segmentu podpořila především společnost Agados, která produkuje malé přívěsy do 3,5t. Těch vyrobila celkově 27 035 (+10,8 %), v ČR jich prodala 16 535 (+8,1 %) a na export zamířilo 10 101 (+14,1 %). Meziroční růst zaznamenali také výrobci v segmentu velkých přívěsů a návěsů. Společnost Panav vyrobila 412 přívěsů a návěsů, tj. o 44 víc než v loňském roce (+12,0 %). V ČR dodala 361, 60 jich bylo exportováno. Vzrostla také produkce Schwarzmülleru, který v roce 2021 vyrobil 1784 velkých přípojných vozidel (+5,7 %). Na tuzemském trhu bylo letos umístěno 776 (+38,3 %), exportováno bylo 1397 (-40,3 %).