překvapující výsledky průzkumu | Tiskové zprávy | autoweek.cz

Překvapující výsledky průzkumu

Překvapující výsledky průzkumu

02.11.2021 | | Tiskové zprávy

Nová celoevropská studie zaměřená na postoje veřejnosti ke změně klimatu odhalila, jaké osobní oběti jsou lidé ochotni přinést v boji proti globálnímu oteplování způsobenému člověkem. Průzkum naznačuje překvapivou ochotu evropské veřejnosti vzdát se mnoha vymožeností moderního života.
Evropané jsou v boji s klimatickou změnou ochotni vzdát se leteckého cestování, konzumace masa i nakupování nového oblečení. Průzkumu se zúčastnilo 2000 dospělých ve Velké Británii, Německu, Francii, Itálii, Španělsku a Polsku a 1000 lidí v Nizozemsku a Norsku.
 
Z Climate Countdown, nejnovější zprávy společnosti Ford ze série Go Electric, vyplývá, že drtivá většina Evropanů (v průměru 90 % v každé zemi) cítí za boj s klimatickou změnou určitou míru osobní odpovědnosti. Průzkum, zveřejněný několik dní před klimatickým summitem COP26 v Glasgowě, naznačuje překvapivou ochotu evropské veřejnosti vzdát se mnoha vymožeností moderního života.
 
Na otázku týkající se největších problémů, jimž Evropa aktuálně čelí, byl globální plán boje proti změně klimatu označován za druhou nejvýznamnější prioritu hned po obnově po pandemii Covid-19. Otázka přitom zahrnovala i tak důležitá témata jako systémový rasismus, poskytování péče o duševní zdraví či obnovení rovnováhy v ekonomice. Přesto 29 % respondentů uvedlo, že mít plán pro boj s klimatickou změnou je nezbytné, a stejný počet se domnívá, že je třeba bezodkladně zavést přísnější opatření ke zmírnění klimatické změny.
 
Mezi věcmi, jichž by se Evropané byli ochotni vzdát, figuruje na prvních místech nepoužívání plastů (45 %) a snížení spotřeby energie (45 %), ve spojení s nákupem zboží od místních dodavatelů (35 %). Značná část uvedla, že by byli ochotni omezit nákup nového oblečení (34 %) a stejný podíl uvedl ochotu méně používat automobil (34 %), zatímco 25 % by bylo ochotno vzdát se cestování letadlem do zahraničí. Pouze velmi malá část (4 %) uvedla, že by nebyla ochotna přinést žádné oběti.
 
Spotřebitelé očekávají, že podniky budou šetrné k životnímu prostředí: 87 % respondentů uvedlo, že je pro ně důležité nakupovat výrobky od firem, jež mají pozitivní nebo uhlíkově neutrální vliv na životní prostředí, pro 56 % je to buď velmi důležité (40 %), nebo nejdůležitější (16 %) hledisko.
 
Co se týká postoje k elektromobilům, průzkum zjistil, že veřejnost stále více uznává, že elektromobily jsou budoucností (37 %), ale zároveň naznačuje, že stále existují oprávněné překážky, které brání jejich rozšíření: 39 % z nich přiznalo obavu, že by neměli kde vůz nabíjet, 24 % se domnívá, že infrastruktura není dostatečná, a 30 % říká, že by je elektromobily odradily od dlouhých cest.
 
„Průzkum ukazuje, že klimatická změna leží Evropanům na srdci a že jsou připraveni přijmout řadu individuálních opatření, aby přispěli k jejímu zmírnění. Pokud jde o osobní dopravu, je zřejmé, že lidé vidí v elektromobilech budoucnost, nicméně průzkum také ukazuje, že mají stále obavy z nabíjecí infrastruktury a dojezdu,“ řekl prezident Ford of Europe Stuart Rowley.
 
„Jsem přesvědčen, že je povinností všech zúčastněných stran - národních i regionálních vlád, dodavatelů energie a výrobců automobilů - důkladně informovat spotřebitele o možnostech elektrifikace a vytvořit infrastrukturu nezbytnou pro podporu této vize, protože pouze jednotným přístupem můžeme tento slib splnit. Ford půjde cestou plné elektrifikace a jsme hrdí na to, že můžeme být lídrem, který pomáhá spotřebitelům přejít na elektrifikované automobily,“ dodal Rowley.
 
  • Překvapující výsledky průzkumu
  • Překvapující výsledky průzkumu
  • Překvapující výsledky průzkumu