green compact 2050 - cesta k dekarbonizaci silniční dopravy | Aktuality | autoweek.cz

Green Compact 2050 - cesta k dekarbonizaci silniční dopravy

Green Compact 2050 - cesta k dekarbonizaci silniční dopravy

28.05.2021 | | Doprava

Tisková zpráva Sdružení automobilových dopravců ČESMAD Bohemia o možnostech a cestě k dekarbonizaci komerční silniční dopravy Green Compact 2050.
Dekarbonizace dopravy patří k nejaktuálnějším tématům dneška. O konci uhlíku v dopravě je již rozhodnuto, předmětem diskuzí je jeho termín. Pozornost se nyní začíná obracet i k užitkovým automobilům, jejichž situace je však v mnohém od osobních vozidel odlišná.
 
Předsednictvo Sdružení ČESMAD Bohemia se proto rozhodlo připojit se k celosvětové iniciativě Mezinárodní unie silniční dopravy IRU nazvané Green Compact 2050, která definuje nutné kroky vedoucí k tomuto cíli. Přinášíme stručný obsah tohoto dokumentu, jehož kompletní znění naleznete zde: https://www.prodopravce.cz/green-compact-2050.
 
Jednotlivým aspektům cesty vedoucí k dekarbonizované užitkové silniční dopravě se budeme věnovat v nadcházejících týdnech a měsících pravidelně.
 
K dosažení dekarbonizace silniční dopravy je podle Green Compactu nutné intenzivně působit v těchto pěti oblastech:
- Široká implementace nízkouhlíkových a bezuhlíkových paliv (Je třeba využívat všechny alternativy, včetně biopaliv, e-paliv, elektřiny, CNG, LNG a vodíku, neboť automobily plní rozličné úkoly a cena energie je po celém světě velmi nestálá a různorodá a rovněž dostupná infrastruktura je variabilní.)
- Efektivnější logistika s Eco-trucky (Jedná se především o nahrazení současných 17 m souprav tahače s návěsem 25 m soupravami. Dvě taková prodloužená nákladní vozidla přepraví stejný náklad jako tři vozidla standardní při zachování stejné maximální hmotnosti.)
- Zvýšené využívání hromadné osobní dopravy autobusy a autokary (K nahrazení 500 milionů automobilů by bylo zapotřebí pouhých 17 milionů autobusů.)
- Efektivnější a nejnovější technologie vozidel (Zlepšení energetické účinnosti vozidel probíhá kontinuálně zaváděním a dalším vývojem nových technologií, včetně pneumatik s nízkým valivým odporem, aerodynamiky, rekuperace odpadního tepla nebo lehkých materiálů.)
- Zlepšování ekologické jízdy prostřednictvím školení a vzdělávání (Celosvětově každý den obsluhují podniky a obce 65 milionů autobusů a nákladních vozidel. Většina řidičů těchto vozidel, zejména v rozvojových zemích, dosud neabsolvovala žádné školení řidičů pro ekologickou jízdu.)
 
Prezident Sdružení Josef Melzer zdůvodňuje v čem je přínos této dohody: „Green Compact je plánem uhlíkové neutrality do roku 2050 dotýkající se všech, kdo jsou ovlivněni komerční silniční dopravou na místní, národní, regionální i globální úrovni. Připomíná, že k dekarbonizaci dopravy nevede jedna jednoduchá cesta, ale je třeba pracovat na všech výše pěti uvedených oblastech současně a při tom zajistit mobilitu a logistické služby pro stále rostoucí světovou populaci. Green Compact jsme se rozhodli podpořit, protože na rozdíl od mnoha stále radikálnějších prohlášení a závazků vychází z reálných možností současné dopravy a vývoje technologií a přitom reflektuje dopravní potřeby společnosti.“